Światowy Dzień Poezji - wystawy

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach zaprasza na wystawy zorganizowane z okazji Światowego Dnia Poezji, obchodzonego corocznie 21 marca.
Święto zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 roku. Jego celem jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji. Główne uroczystości odbywają się w Paryżu, gdzie od lat funkcjonuje tradycja festiwali poetyckich. Wydarzenie kultywuje się także w Grecji i Hiszpanii. W Polsce odbywają się w tym dniu festiwale, konferencje, konkursy, koncerty, spotkania literackie i autorskie.
Pierwsza ekspozycja prezentuje plastyczne interpretacje twórczości Julii Hartwig.
Na wystawie pokazano prace nagrodzone, wyróżnione i zakwalifikowane w ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Pudełko zwane wyobraźnią", wykonane przez uczniów Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach. Drugą stanowią publikacje Julii Hartwig ze zbiorów biblioteki: dzienniki, tomy poezji, utwory dla dzieci, przekłady, monografie, wywiady, wstępy, przedmowy i posłowia, przykładowe artykuły w czasopismach (np. Kieleckie od strony Pińczowa, "Nowa Kultura", 1952, nr 31), a także pozycje dotyczące życia i twórczości poetki. Całość uzupełniają recenzje wybranych pozycji oraz analizy i interpretacje niektórych wierszy poetki.
W części trzeciej wyeksponowano materiały pomocniczce dla nauczycieli wszystkich etapów edukacji z zakresu nauczania poezji, w tym artykuły opublikowane na łamach kwartalników "Nauczanie Początkowe", "Język Polski w szkole IV-VI", "Język Polski w Gimnazjum", "Język Polski w Liceum". Ekspozycje można zwiedzać do 22 kwietnia b.r.
Z  okazji Święta Poezji PBW w Kielcach zaprasza także na seminarium: "Wyrecytować, czyli zobaczyć słowo wśród innych słów - przygotowanie ucznia do recytacji i organizacja konkursu recytatorskiego", które poprowadzi Joanna Piasta-Siechowicz, autorka publikacji Liryka: uniwersalne wzory do opanowania umiejętności polonistycznych.  


Zaproszenie na seminarium
http://www.pbw.kielce.pl/615-swiatowy-dzien-poezji-21-marca-2016-r

Katalog
http://www.plastyk.kielce.pl/images/dokumenty/katalog%20Hartwig%20strona%20www.pdf

Galeria prac                                                                          

Bibliografia
http://www.pbw.kielce.pl/userfiles/file/nowe_zestawienia/dokument979.pdf