Światowy Dzień Poezji - relacja

W dniu 21 marca 2016 roku z okazji Święta Poezji w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach odbyło się seminarium: "Wyrecytować, czyli zobaczyć słowo wśród innych słów - przygotowanie ucznia do recytacji i organizacja konkursu recytatorskiego", zorganizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach, Samorządową Szkołę Podstawową im. W. Łyczkowskiej w Ostojowie, Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Oddział Świętokrzyski, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Kielce. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Świętokrzyski Kurator Oświaty. Prelegentami byli: Joanna Piasta-Siechowicz, współautorka publikacji Liryka: uniwersalne wzory do opanowania umiejętności polonistycznych, Małgorzata Angielska przedstawicielka Stowarzyszenia Artystycznego Teatru ECCE Homo, aktorka Grupy Teatralnej ANTYRAMA przy Wojewódzkim Domu Kultury Kielcach, Beata Zdybiowska - Przewodnicząca Świętokrzyskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów. Uczestnicy otrzymali wykaz konspektów i scenariuszy zajęć z poezją, karty pracy dla uczniów, wzór regulaminu konkursu, wzory listów przewodnich do jury, wzory wniosków o patronat, wzory zaproszeń. Seminarium towarzyszyły wystawy: "Poezja Julii Hartwig w twórczości plastycznej uczniów Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Kielcach"; "Poezja na lekcjach", które można oglądać jeszcze do 22 kwietnia b.r.