Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (3) - zaproszenie

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach serdecznie zapraszają na indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w dniu
21 kwietnia br. w godz. 1100-1530 w siedzibie PBW, ul. Jana Pawła II 5.