Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci - wystawa 2016

Obchodzony jest co roku 2 kwietnia, w dniu urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Święto zostało ustanowione w celu promowania literatury i grafiki wśród młodych czytelników. Już pierwszy kontakt dziecka z książką kształtuje jego smak estetyczny poprzez ilustracje w niej zamieszczane. Z obserwacji wynika, że wzrok dziecka przyciągają przede wszystkim książki kolorowe, pełne ciekawych ilustracji oddających prawidłowo treść i nastrój.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci zapraszamy na wystawę rysunków Jana Marcina Szancera. Na jego ilustracjach wychowały się miliony polskich dzieci.
Artysta pozostawił po sobie ogromny dorobek w dziedzinie ilustratorstwa - wśród nich znajdujemy klasyczne dzieła literatury baśniowej C. Collodiego, H.Ch. Andersena, P. Jerszowa, J. Brzechwy,
M. Konopnickiej, H. Januszewskiej, K. Iłłakowiczówny, E. Szelburg-Zarembiny.

Małgorzata Laliczyńska