Pytanie nr 3:

Gdzie znajduje się najstarsze polskie sanktuarium?

 

Odpowiedź:

Na Świętym Krzyżu, lub na Łysej Górze

 

Zwycięzca:

Marta Drobek