Pytanie nr 4:

Podaj nazwę wsi w powiecie buskim, która w „Żywocie św. Metodego” wymieniona została jako stolica przymusowo ochrzczonego wodza plemienia Wiślan.

Odpowiedź:

Wiślica

Zwycięzca:

Paweł Mazur