Pytanie nr 5:

Jak miał na imię święty, syn króla Węgier Stefana I, który według legendy ofiarował benedyktynom na Łysej Górze relikwię Krzyża Świętego?

Odpowiedź:

Emeryk

Zwycięzca:

Kinga Podsiadło