Dzień Bibliotekarza i Bibliotek - 2016

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek obchodzony w Polsce 8 maja, jest symbolem pracy bibliotekarzy i roli bibliotek w budowaniu dziedzictwa kulturowego. Wokół tego dnia krążą legendy. Jedna z nich mówi, że święto nawiązuje do postaci legendarnego bibliotekarza Istadoriona, twórcy pierwszej księgi, w której wymienione zostało w sześćdziesięciu dziewięciu językach słowo "biblioteka". Inni uważają, że powstało na cześć Jana z Koźmina zwanego Koźmińczykiem, docenta Uniwersytetu Krakowskiego, pierwszego bibliotekarza króla Zygmunta Augusta.
Inicjatywa święta została zapoczątkowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w 1985 roku we Wrocławiu. Wydarzenie to, pierwotnie skierowane tylko do bibliotekarzy stało się świętem rozpoczynającym Tydzień Bibliotek.
W dniach 8-15 maja 2016 r. odbędzie się XIII edycja programu Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Hasło Tygodnia Bibliotek 2016 brzmi "Biblioteka inspiruje".

Na naszych oczach biblioteki zmieniają swoje oblicze przekształcając się w wielofunkcyjne centra informacji. Nowoczesność bibliotek, ich atrakcyjna oferta edukacyjno-kulturalna i swobodniejsze zasady korzystania ze środków przekazu zapewniają dobry klimat do rodzenia się ciekawych pomysłów, poszerzania horyzontów i inspiracji.
Na wystawie prezentujemy różnorodne formy i metody kształtowania zainteresowań i rozwijania aktywności czytelniczej.

Małgorzata Laliczyńska