Podsumowanie internetowego konkursu historycznego
"SWEGO NIE ZNACIE"

W dniu 30 kwietnia 2016 roku o godz. 12.00 w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach odbyło się podsumowanie internetowego konkursu historycznego "SWEGO NIE ZNACIE", dotyczącego początków chrześcijaństwa na ziemi świętokrzyskiej. Konkurs został włączony do oficjalnych obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski objętych Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.
Organizatorem konkursu była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Honorowy patronat objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Naczelnik Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach. Fundatorami nagród byli: Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego - Arkadiusz Bąk oraz Naczelnik Instytutu Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach - dr Dorota Koczwańska-Kalita.

Laureatami konkursu w poszczególnych dniach zostali:

20.04. Katarzyna Mazur, 21.04. Paweł Kozieł, 22.04. Marta Drobek,
25.04. Paweł Mazur, 26.04. Kinga Podsiadło