XIII Miejski Konkurs Literacki

W dniu 9 czerwca w Czytelni PBW w Kielcach odbyło się podsumowanie XIII Miejskiego Konkursu Literackiego o tematyce profilaktycznej zorganizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką. Konkurs adresowany był do uczniów kieleckich szkół podstawowych i gimnazjów.
Tegorocznemu konkursowi przyświecały słowa Kornela Makuszyńskiego "Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem”.
Celem organizatorów było propagowanie czytelnictwa, zachęcenie do rozwijania wyobraźni, kreatywności i spełniania marzeń. Książka to przyjaciel, który pomaga przetrwać trudne chwile, zabija nudę i dostarcza pozytywnych emocji.
Na konkurs wpłynęło pięćdziesiąt pięć prac, spośród których nagrodzono dwadzieścia. Zostały one opublikowane w biuletynie wydanym przez ZSOI nr 4 w Kielcach.
Wśród uczestników ze szkół podstawowych pierwsze miejsce w kategorii proza zdobyła Natalia Zięba ( SP 15), w kategorii poezja Katarzyna Karyś (SP 32). 
Z gimnazjów pierwsze miejsce w kategorii proza zajęła Laura Lee (Gim. 5), w kategorii poezja Magdalena Karyś (Gim. 16)
Podziękowania i dyplomy otrzymali nauczyciele oraz wszyscy uczestnicy konkursu. Autorom nagrodzonych i wyróżnionych prac nagrody wręczały – Pani Maria Kalita - dyr. ZSOI nr 4 w Kielcach i Pani Urszula Salwa - dyr. PBW w Kielcach.
Podczas uroczystości wystąpiły uczennice Gimnazjum Integracyjnego nr 4, które dokonały prezentacji wybranych, ciekawych książek.