PIÓREM I PĘDZLEM - BOHATEROWIE UTWORÓW SIENKIEWICZA W MALARSTWIE RYSUNKU I GRAFICE - wystawa

 

Rok 2016 został ogłoszony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Henryka Sienkiewicza. Z tej okazji przygotowano wystawę PIÓREM I PĘDZLEM, która przedstawia dzieła ilustratorów, malarzy i grafików inspirowane powieściami Henryka Sienkiewicza. Artyści na płótno i papier przenieśli wizje literackie Sienkiewicza tworzone "ku pokrzepieniu serc".

Wśród prezentowanych prac znajdują się ilustracje Piotra Stachiewicza do Quo vadis, Rodziny Połanieckich, Pana Wołodyjowskiego; seria rysunków Juliusza Kossaka do Ogniem i mieczem i Potopu. Wśród ilustratorów dzieł Sienkiewicza znajdziemy również takie nazwiska jak: Konstanty Górski (Krzyżacy), Józef Brandt (Potop), Aleksander Tyszkiewicz (Krzyżacy), Wincenty Wodzinowski (Za chlebem), Jan Rosen (Bartek zwycięzca), Antoni Kamieński (Janko Muzykant), Józef Chełmoński (Szkice węglem). Stanisław Toepfer pięknymi drzeworytami ozdobił Krzyżaków. Jan Marcin Szancer  stworzył wyjątkowe rysunki do Ogniem i mieczem i Pana Wołodyjowskiego. Pozostali twórcy to: Szymon Kobyliński (W pustyni i w puszczy), Wilhelm Kotarbiński i Henryk Siemiradzki (Quo vadis), Władysław Vetesco (Krzyżacy), Jerzy Srokowski (W pustyni i w puszczy), Jan Holewiński (Sąd Ozyrysa) oraz Antoni Uniechowski (Nowele).

Obok ilustracji znalazły się fragmenty utworów Sienkiewicza, które zainspirowały wybitnych artystów.
W gablotach można również obejrzeć rozkładówki „Tygodnika Ilustrowanego”, na których przedstawione są sceny z powieści  Ogniem i mieczem,  Krzyżaków, Quo vadis oraz noweli We mgle.
Ekspozycję dopełnia kalendarium życia i twórczości Henryka Sienkiewicza oraz krótkie biogramy ilustratorów.
Przy opracowaniu wystawy wykorzystano zbiory Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach.
Wystawę można zwiedzać od 27 października do 31 grudnia 2016 r.

Organizatorzy