Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej - seminarium dla nauczycieli bibliotekarzy

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy z Kielc i powiatu kieleckiego na seminarium poświęcone tematowi kontroli planowej w ramach realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 "Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej". Bezpłatne seminarium organizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia odbędzie się 24 listopada br. o godz. 1230. Rejestracja uczestników drogą elektroniczną odbywa się poprzez stronę internetową ŚCDN

https://www.scdn.pl/index.php?view=details&id=1360:seminarium-prawidowo-organizacji-i-funkcjonowania-biblioteki-szkolnej