Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej - seminarium - sprawozdanie

"Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej" to seminarium, które zorganizowaliśmy wraz ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w ramach działania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych.
W związku z  planowanymi w roku szkolnym 2016/2017 kontrolami bibliotek szkolnych w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w ramach realizacji zadań
z zakresu nadzoru pedagogicznego, podjęliśmy próbę uporządkowania wiedzy na temat prawnych podstaw funkcjonowania biblioteki szkolnej oraz dokumentowania pracy nauczyciela bibliotekarza,
z pokazaniem przykładów dobrej praktyki. Spotkanie było także okazją do dokonania pogłębionej refleksji nad poprawnością realizacji zadań przez nauczyciela bibliotekarza w praktyce.

Barbara Skarżyńska, konsultant ds. informacji pedagogicznej i bibliotek szkolnych Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, omówiła podstawy prawne funkcjonowania biblioteki szkolnej. Jadwiga Ozdoba, nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Masłowie przedstawiła własne doświadczenia związane z planowaniem i dokumentacją pracy biblioteki szkolnej.
Tematyka seminarium "Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej" cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że w Kielcach zorganizowane zostały dwie edycje: w dniu 24.11.2016 r. oraz 8.12.2016 r. Wzięło w nich udział 106 słuchaczy z województwa świętokrzyskiego. Dnia 16.12.2016 r. seminarium odbyło się w Filii PBW w Starachowicach, uczestniczyło w nim 34 nauczycieli bibliotekarzy szkolnych.

Edyta Grabowska

Zapraszamy do galerii