Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości - wystawa

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości to tytuł wystawy zorganizowanej przez naszą Bibliotekę, a zarazem jeden z priorytetów edukacyjnych ogłoszonych przez MEN na rok szkolny 2016/2017. Wystawa skierowana jest do nauczycieli, rodziców i uczniów. Jej motto to słowa wielkiego fizyka Alberta Einsteina: "Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu lecz człowiekiem wartościowym". Prezentowane materiały mają pomóc w kształtowaniu właściwych postaw życiowych i odnalezieniu swojego miejsca w świecie wartości.
Ekspozycję można oglądać w holu na I piętrze w godzinach pracy Biblioteki do 28 lutego br.