Upowszechnianie czytelnictwa - wystawa

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw i wychowanie do wartości znalazło się wśród najważniejszych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017.

Materiał na wystawie „Upowszechnianie czytelnictwa. Rozwijanie kompetencji czytelniczych” podzielony jest na następujące działy:

  1. Wartości wypływające z czytania
  2. Stan czytelnictwa dzieci i młodzieży
  3. Metody upowszechniania czytelnictwa
  4. Jak wychować miłośnika książek
  5. Nietypowe formy propagowania czytelnictwa

Wystawę wzbogacają prace uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach, które wzięły udział w Konkursie Czytelniczo-Plastycznym "Moja ulubiona książka" lub "Pozytywny bohater literacki", zorganizowanym przez bibliotekę szkolną i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką.

Zapraszamy do galerii