Goście z Sieradza w PBW

08.10.2016 r. gościliśmy nauczycieli-bibliotekarzy z Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu i jej filii.  Spotkanie poprowadził pan Grzegorz Cuper - zastępca dyrektora PBW. Przedstawił historię naszej placówki, wyświetlił film i prezentację multimedialną obrazujące rozwój PBW na przestrzeni lat. Podkreślił  mnogość działań dotyczących wspomagania szkół i placówek oświatowych oraz promujących bibliotekę w regionie. Następnie kierowniczka Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego, opowiedziała o metodach i formach pracy Informatorium. Omówiła poszczególne kategorie czytelników, zwracając szczególną uwagę na zmieniającego się w ciągu ostatnich lat użytkownika i zmieniające się jego potrzeby. Podkreśliła wzrost zainteresowania informacją zdalną i zwiększającą się z roku na rok liczbą użytkowników wirtualnych. Pani Dorota Parkita - zaprezentowała Gościom ciekawe w formie i treści książki ze zbiorów Czytelni: najstarszą, największą i najmniejszą. Pokazała wybrane czasopisma przedwojenne i cenne reprinty. Bibliotekarze zadawali liczne pytania, ale też opowiadali o swoich doświadczeniach w codziennej pracy z użytkownikiem. Na zakończenie, pan Grzegorz Cuper przekazał na ręce pani dyrektor - Elżbiety Kowalskiej, naszą jubileuszową publikację 70 lat Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach 1945-2015. My natomiast, otrzymaliśmy piękny dwujęzyczny album Barwy regionu - rzecz o strojach ludowych na terenie województwa łódzkiego.