Szkolnictwo zawodowe - wystawa

W holu naszej biblioteki prezentujemy wydawnictwa dotyczące szkolnictwa zawodowego. Ten typ kształcenia doceniano w Polsce już w pierwszych latach XX wieku. Na wystawie pokazujemy przykładowe  programy i podręczniki nauki rzemiosła, jak wtedy nazywano naukę zawodu.
Nasz region ma bogatą tradycję szkół zawodowych: długą historią mogą się pochwalić  dwa kieleckie, popularne "ekonomiki", czy Zespół Szkół Gastronomicznych.
Obecnie szkolnictwo zawodowe jest jednym z priorytetów MEN w roku szkolnym 2016/2017. Szczególny nacisk kładzie się na  powiązanie nauki zawodu z aktualnym rynkiem pracy  poprzez ścisłą współpracę z  pracodawcami oraz potrzebę kształcenia się przez całe życie.    
Aktualne informacje, materiały, pozycje książkowe dotyczące kształcenia zawodowego  i ustawicznego można znaleźć na stronach internetowych:

WWW.koweziu.edu.pl       WWW.ore.edu.pl