Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach
Filia
w Busku – Zdroju
28-100 Busko-Zdrój ul. Armii Krajowej 19
Tel. 041-378-39-27 | busko@pbw.kielce.pl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach Filia w Busku - Zdroju

godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek

9:00-17:00

Dyżur w pierwszą sobotę
każdego miesiąca

9:00-13:00

UWAGA!
W soboty dojście do biblioteki od ulicy Mickiewicza
(dolna furtka od strony boiska szkolnego)

Pracownicy

mgr Agnieszka Jasińska – kierownik
mgr Ewa Tarapata

Powiat buski

1. Miasto i gmina Busko
2. Gmina Gnojno
3. Gmina Nowy Korczyn
4. Gmina Pacanów
5. Gmina Solec Zdrój
6. Gmina Stopnica
7. Gmina Tuczępy
8. Gmina Wiślica

Dzień Ziemi w Busku-Zdroju 9 kwietnia, 2024
Spotkanie w siedzibie WTZ 20 lutego, 2024
Odzyskanie niepodległości… 27 listopada, 2023

Cechą charakterystyczną gromadzonych przez bibliotekę zbiorów jest ich specjalizacja w obrębie nauk pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych. Ponadto w naszych zbiorach znajdują się publikacje naukowe i popularno-naukowe z innych dziedzin wiedzy oraz literatura piękna w tym także lektury szkolne. Zgrupowane są one według kategorii wydawniczych na: książki, broszury, podręczniki, czasopisma i materiały audiowizualne. Na koniec 2019 roku w zbiorach biblioteki znajdowało się około 34 tysięcy woluminów. Na szczególną uwagę zasługuje bogaty i systematycznie poszerzany księgozbiór regionaliów, na który składają się: albumy, monografie miejscowości, wydawnictwa popularnonaukowe, tomiki poezji, antologie, pamiętniki związane z regionem buskim oraz kieleckim.

Wejście

W ofercie naszej biblioteki jest usługa: sporządzanie zestawień tematycznych. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych czytelników sporządzamy na bieżąco zestawienia bibliograficzne na zgłaszane tematy, a także na aktualne problemy z dziedzin pedagogiki, oświaty i psychologii. 

O bibliotece

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach Filia w Busku-Zdroju jest placówką, której historia sięga 1949 roku. Przez cały czas podejmujemy wszelkie działania, biorąc pod uwagę potrzeby swoich głównych odbiorców, tj. kadry pedagogicznej wszystkich szczebli nauczania, studentów ale również uczniów, rodziców i pozostałych czytelników. Oprócz podstawowych zadań, jakimi jest gromadzenie i udostępnianie księgozbioru, oferujemy też szeroki wachlarz działań wychodzących naprzeciw potrzebom przedszkoli i szkół. Prowadzimy działalność informacyjno-bibliograficzną, wspomagamy szkoły i placówki oświatowe w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wspomagamy biblioteki szkolne. Dla nauczycieli organizujemy wsparcie poprzez organizowanie lekcji bibliotecznych oraz sporządzanie zestawień bibliograficznych na wskazane tematy. Pomagamy uczniom przygotowującym się do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz maturzystom poprzez wyszukiwanie potrzebnych im materiałów w zbiorach biblioteki własnej oraz innych, w tym szkół wyższych. Organizujemy wystawy okolicznościowe, tematyczne oraz nowości. Zapraszamy czytelników na organizowane przez nas prelekcje i wykłady. Współpracujemy z instytucjami kulturalnymi, oświatowymi oraz naukowymi, także z samorządem lokalnym oraz wojewódzkim. Współpracujemy z ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie propagowania nowych form doskonalenia nauczycieli oraz poprzez współorganizowanie konkursów literackich. W czytelni posiadamy trzy stanowiska komputerowe, które dostępne są w godzinach pracy biblioteki, jednak warunkiem korzystania z nich jest posiadanie aktualnej karty bibliotecznej. Z zasobów biblioteki, na miejscu mogą korzystać wszyscy, jednak z usługi wypożyczeń na zewnątrz z zasobów Wypożyczalni i Wypożyczalni Multimedialnej mogą korzystać osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie działania biblioteki, po okazaniu lub założeniu karty bibliotecznej. Jednorazowo czytelnicy mogą wypożyczyć 8 książek oraz 8 jednostek multimediów na okres 30 dni z możliwością prolongaty. Katalogi i bazy on-line są dostępne na stronie https://kielce-pbw.sowa.pl. Terenem działania biblioteki jest województwo świętokrzyskie. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, biblioteka może sprowadzić pozycje z innych bibliotek, ale można z nich korzystać tylko na miejscu, w czytelni biblioteki. Posiadamy fanpage na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/Pedagogiczna-Biblioteka-Wojew%C3%B3dzka-w-Kielcach-Filia-w-Busku-Zdroju-111169530776255