Czasopisma metodyczne i fachowe

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach oferuje bogaty zbiór czasopism metodycznych i fachowych dla nauczycieli, wychowawców oraz bibliotekarzy, psychologów, pedagogów szkolnych na wszystkich etapach nauczania. Zamieszczony wykaz prezentuje tematyczny podział gromadzonych czasopism oraz informację o zasobie i bieżącej prenumeracie. Katalog online dostarcza szczegółowych informacji o rocznikach i numerach czasopism znajdujących się w zasobach Biblioteki.
Zachęcamy do korzystania z naszych zbiorów na miejscu w siedzibie biblioteki bądź za pośrednictwem naszych filii w regionie.