Deklaracja dostępności PBW Kielce – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej PBW Kielce – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-21
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona nie posiada linków dla programów udźwiękawiających umożliwiających pominięcie obszarów menu,
 • Strona może posiadać tzw. krótkie linki (bez informacji o ich celu w nazwie),
 • Strona może zawierać graficzne linki bez atrybutu Alt,
 • Niektóre fotografie i obrazy graficzne nie posiadają tekstu alternatywnego, ale wiele z nich ma charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • Niektóre dokumenty zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać możliwości czytania tekstu przez programy czytające,
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22,
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Dostępność architektoniczna

Budynek Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, ul. Jana Pawła II nr 5, 25-025 Kielce

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

Główne wejście do budynku z poziomu przyziemia od ulicy Jana Pawła II nr 5.

 1. Dodatkowe drugie wejście znajduje się od strony parkingu z poziomu przyziemia, natomiast sam wjazd na parking jest od ul. Wesołej 56 i należy wcześniej telefonicznie zgłosić do PBW taką uzasadnioną potrzebę.
 2. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą wjechać jedynie do holu budynku, z pomocą osób trzecich, gdzie zostaną obsłużone przez pracownika biblioteki.
 3. Przy wejściach nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Budynek ma dwie kondygnacje, ale nie ma w nim windy, która umożliwiłaby wjechanie osób na wózkach inwalidzkich na pierwsze piętro.
 5. W budynku nie ma przystosowanej toalety dla osób niepełnosprawnych.
 6. Na obecną chwilę brak jest miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Planowane jest utworzenie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.
 8. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych.
 10. Na wcześniejsze zgłoszenie istnieje możliwość zorganizowania bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu.

Filia w Busku-Zdroju, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Armii Krajowej 19

 1. Filia zlokalizowana jest na parterze budynku i osoby na wózkach inwalidzkich mają zapewniony do niej swobodny dostęp.
 2. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych
 4. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. W budynku jest toaleta dla niepełnosprawnych.
 6. Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
 7. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Filia w Jędrzejowie, 28-300 Jędrzejów, ul. 11 Listopada 37

 1. Filia zlokalizowana jest na parterze budynku i osoby na wózkach inwalidzkich mają zapewniony do niej swobodny dostęp.
 2. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 4. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych.
 6. Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
 7. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Filia w Kazimierzy Wielkiej, 28-500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantów 29

 1. Filia zlokalizowana jest na pierwszym piętrze i osoby na wózkach inwalidzkich nie mają zapewnionego swobodnego dostępu.
 2. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 4. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych.
 6. Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
 7. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Filia w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Zamkowa 5

 1. Filia zlokalizowana jest na parterze budynku i osoby na wózkach inwalidzkich mają zapewniony do niej dostęp. W drzwiach wejściowych znajduje się próg, którego pokonanie wymaga pomocy osób trzecich.
 2. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 4. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych.
 6. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
 7. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Filia w Opatowie, 27-500 Opatów, ul. Słowackiego 54

 1. Filia zlokalizowana jest powyżej poziomu chodnika i osoby na wózkach inwalidzkich nie mają zapewnionego swobodnego dostępu.
 2. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 4. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych.
 6. Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
 7. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Filia w Ostrowcu Świętokrzyskim, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, os. Ogrody 26

 1. Filia zlokalizowana jest na parterze budynku i osoby na wózkach inwalidzkich mają zapewniony do niej swobodny dostęp.
 2. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 4. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. W budynku jest toaleta dla niepełnosprawnych.
 6. Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
 7. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Filia w Pińczowie, 28-400 Pińczów, ul. Nowy Świat 3

 1. Filia zlokalizowana jest na pierwszym piętrze budynku i osoby na wózkach inwalidzkich nie mają zapewnionego do niej swobodnego dostępu.
 2. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 4. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. W budynku jest na parterze toaleta dla niepełnosprawnych.
 6. Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
 7. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Filia w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Sokolnickiego 4 i 6

 1. Filia zlokalizowana jest powyżej poziomu chodnika i osoby na wózkach inwalidzkich nie mają zapewnionego swobodnego dostępu.
 2. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
 3. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 4. W budynkach nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. W budynkach nie ma toalety dla niepełnosprawnych.
 6. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
 7. Do budynków można wejść z psem przewodnikiem.

Filia w Starachowicach, 27-200 Starachowice, ul. Kościelna 30

 1. Filia zlokalizowana jest na pierwszym piętrze i osoby na wózkach inwalidzkich nie mają zapewnionego swobodnego dostępu.
 2. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 4. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych.
 6. Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
 7. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Filia w Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Piłsudskiego 7

 1. Filia zlokalizowana jest na parterze budynku i osoby na wózkach inwalidzkich mają zapewniony do niej swobodny dostęp.
 2. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 4. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. W budynku nie ma toalety dla niepełnosprawnych.
 6. Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
 7. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Filia we Włoszczowie, 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10

 1. Filia zlokalizowana jest na pierwszym piętrze budynku i osoby na wózkach inwalidzkich mają dzięki istniejącej windzie zapewniony swobodny dostęp.
 2. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych.
 4. W budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 5. W budynku jest na parterze toaleta dla niepełnosprawnych.
 6. Przed budynkiem są wyznaczone miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
 7. Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach
 • Adres: Jana Pawła II  nr 5, 25-025 Kielce
 • E-mail: biblioteka@pbw.kielce.pl
 • Telefon: 41 344-28-61

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI – do pobrania