Edukacja regionalna

Bibliografie  Wystawy  Nowości wydawnicze


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną i popularyzacyjną w zakresie edukacji regionalnej na rzecz nauczycieli i uczniów z kieleckich i świętokrzyskich placówek oświatowo-wychowawczych poprzez:

  • wzbogacanie księgozbioru biblioteki o publikacje z zakresu oświaty, historii, geografii, przyrody, literatury i tradycji Ziemi Świętokrzyskiej,
  • tworzenie i udostępnianie na stronie www biblioteki kartoteki zagadnieniowej uwzględniającej problematykę regionu świętokrzyskiego,
  • opracowywanie i publikowanie bibliografii i zestawień o tematyce regionalnej,
  • realizację kwerend,
  • przygotowywanie wystaw tematycznych,
  • udział w obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa w regionie świętokrzyskim,
  • sporządzanie i udostępnianie katalogów wystaw,
  • organizowanie spotkań autorskich,
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów z zakresu edukacji regionalnej (temat lekcji do uzgodnienia z nauczycielem).