Bibliografie

Ważną rolę w działalności informacyjnej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach w zakresie edukacji regionalnej pełnią opracowane przez naszych pracowników bibliografie. Poniżej prezentujemy wykaz zestawień bibliograficznych obejmujących zagadnienia związane z historią, etnografią, literaturą, kulturą i przyrodą Ziemi Świętokrzyskiej.


Bibliografia regionu włoszczowskiego za lata 2009-2011

Bitwa pod Gruszką (29-30 września 1944)

Dygasiński Adolf 1839-1902

Edukacja regionalna

Edukacja regionalna: przewodnik bibliograficzny, 2011

Folklor regionu świętokrzyskiego

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie przyrodniczym na przykładzie rezerwatu Kadzielnia

Heda Antoni „Szary”: 1918-2008

Historia oświaty w powiecie skarżyskim

Historia oświaty ziemi jędrzejowskiej

Historia ZNP w regionie świętokrzyskim

Hubal. Martyrologia wsi kieleckiej

Kadzielnia: budowa geologiczna, przyroda

Kielce – zabytki architektury i przyrody

Kielce i Kielecczyzna – informacje w języku niemieckim

Kieleckie urzędy dawniej a obecnie

Kieleckie Zakłady Wyrobów Papierowych

Korey-Krzeczowski Jerzy : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

Korzeńska Zofia, wyd. 2, 2011

Król Stanisław

Krzyżanowska Maria: 1870-1923

Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w regionie świętokrzyskim

Kuchnia świętokrzyska. Zapomniane potrawy regionalne

Legendy świętokrzyskie

Media regionalne i lokalne (z uwzględnieniem mediów świętokrzyskich)

Młodożeniec Stanisław

Moja ojczyzna – Ponidzie

Nazwy miejscowe województwa świętokrzyskiego

Odzyskanie niepodległości

Ośrodki przedchrześcijańskiego kultu pogańskiego Słowian na Kielecczyźnie. Historia i religia Słowian.

Oświata i edukacja w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 1989/1990

Oświata ziemi włoszczowskiej

Patroni ulic w Kielcach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach: 1945-2005

Piwnik Jan Ponury

Place w Kielcach

Podzamcze Chęcińskie: XVII wieczny zespół rezydencjonalny jako przykład barokowej architektury willowej

Pomoc jeńcom wojennym w okręgu kielecko-radomskim w latach 1939-1945

Powstanie i historia Kielc

Powstanie listopadowe i styczniowe na Kielecczyźnie

Powstanie styczniowe: bibliografia w wyborze

Przewodnik po polskich miastach i regionach (z uwzględnieniem woj. świętokrzyskiego)

Region świętokrzyski: struktura, gospodarka.

Sandomierz

Sedlak Włodzimierz: bibliografia podmiotowo-przedmiotowa.

Starachowice

Strajk szkolny 1905 roku w regionie świętokrzyskim

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą.

Szylko Edward (1900-1957)

Turystyka w województwie świętokrzyskim w latach 1945-1989

Ulica Sienkiewicza

Włoszczowa: historia, sztuka, przyroda.

Wycieczki patriotyczne dla dzieci i młodzieży : region świętokrzyski

Zabytki Kielc i województwa świętokrzyskiego

Zbiory regionalne w PBW w Kielcach: 2005-2010.

Zespół pałacowo-parkowy w Podzamczu Chęcińskim.

Ziemia świętokrzyska (historia, literatura, sztuka, architektura, zwyczaje, obrzędy)

Ziemia świętokrzyska w utworach Stefana Żeromskiego

Zofia Korzeńska : bibliografia przedmiotowo-podmiotowa

Związki Józefa Piłsudskiego z Kielcami.

Życie kulturalne Kielc na podstawie historii Teatru im. Stefana Żeromskiego