Wystawy

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach aktywnie uczestniczy w realizacji treści z zakresu edukacji regionalnej m.in. poprzez organizowanie wystaw popularyzujących wiedzę o kulturze, tradycji i historii, przyrodzie naszego regionu. Ekspozycje i towarzyszące im niekiedy prelekcje, spotkania o charakterze promocyjnym są przystępną formą krzewienia kultury „małej ojczyzny. Adresujemy je przede wszystkim do nauczycieli i młodzieży oraz wszystkich zainteresowanych dziedzictwem Ziemi Świętokrzyskiej. Każdej wystawie towarzyszy katalog.

 

„ZABYTKOM NA ODSIECZ! Zapomniane a godne ocalenia zabytki województwa świętokrzyskiego” 
wystawą pod takim tytułem, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, włączyła się w obchody EUROPEJSKICH DNI DZIEDZICTWA, by wśród użytkowników biblioteki, popularyzować dziedzictwo kulturowe, szerzyć edukację społeczną i uwrażliwiać na problematykę ochrony zabytków Ziemi Świętokrzyskiej. Ekspozycja powstała we współpracy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej z Urzędem Marszałkowskim w Kielcach oraz Zakładem Karnym w Pińczowie. Prezentuje mniej znane, często zapomniane, a wymagające renowacji zabytki, przedstawione w pracach plastycznych więźniów pińczowskiego Zakładu Karnego.
Galeria wystawy

Prasa samorządowa województwa świętokrzyskiego 1989-2009
"Wystawa : [...] obejmuje czasopisma regionalne podejmujące szeroko pojętą tematykę samorządową, dostępne w PBW i jej filiach. Ekspozycja podzielona jest na poszczególne powiaty województwa, a w ich obrębie prezentowane są wybrane numery gazet ukazujących się na danym terenie. Różnorodność prezentowanych tytułów wskazuje na intensywność działań podejmowanych przez samorządy lokalne w zakresie informacji i promocji województwa."
Galeria wystawy >>>>

WYROŚLI Z TEJ ZIEMI 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach zorganizowała wystawę WYROŚLI Z TEJ ZIEMI w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa 2008 „KORZENIE TRADYCJI – OD OJCOWIZNY DO OJCZYZNY”.
Galeria wystawy
Katalog wystawy
Film o wystawie

Świętokrzyskie w Literaturze
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach w roku szkolnym 2005/2006 zorganizowała wystawę „Świętokrzyskie w Literaturze”. Celem wystawy była promocja zbiorów regionalnych Biblioteki Pedagogicznej w Kielcach oraz zachęcenie do korzystania z literatury obrazującej
m in. ziemię świętokrzyską.
Galeria wystawy
Katalog wystawy

Edukacja regionalna
Galeria wystawy