Filmoteka szkolna - archiwum wydarzeń
 

Zajęcia dyskusyjno-edukacyjne dla nauczycieli
W dniu 23 kwietnia 2015 r. w Czytelni PBW odbyły się zajęcia dyskusyjno-edukacyjne dla nauczycieli poświęcone filmowi Ilmara Raaga Nasza klasa. W trakcie spotkania zorganizowanego przez naszą bibliotekę oraz Świętokrzyski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów poruszono problem przemocy wśród młodzieży przedstawiony w filmie. Prelegentem był Roman Sowa z Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej. W spotkaniu udział wzięli także goście z Włoch wraz z opiekunem, Rafałem Zajęckim z Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Kielcach. Spotkanie zorganizowano w ramach realizacji programu edukacyjnego Filmoteka Szkolna.
Dziękujemy za udział i zapraszamy na fotorelację.

        


Warsztaty filmoterapeutyczne
W dniu 06.11.2014 r. w siedzibie VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach odbyły się warsztaty poświęcone filmoterapii. Zajęcia były przygotowane w ramach współpracy PBW z grupą uczniów realizujących projekt edukacyjny na temat biblioterapii i jej alternatywnych form. Spotkanie zorganizowane przez opiekunkę projektu Lidię Sabat poprowadził Roman Sowa z Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej. Ponad 30. osobowej grupie przybliżono istotę, cele i zasady filmoterapii. Uczestnicy podzielili się nawzajem własnymi zainteresowaniami filmowymi oraz obejrzeli fragmenty Billyego Elliota.

   


Projekt edukacyjny 
PBW bierze udział w projekcie edukacyjnym, realizowanym przez grupę uczniów z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. Wykonanie projektu, którego jednym z głównych elementów jest wykorzystanie filmu w terapii, potrwa przez najbliższy rok szkolny 2014/2015. Nasza placówka będzie wspierać uczestników organizując zajęcia filmowe. Spotkanie organizacyjne odbyło się 10 października w Wydziale Audiowizualnym. Opiekę nad realizacją projektu sprawuje Pani Lidia Sabat.

  


Warsztaty dla nauczycieli
W dniu 28.II.2013 r. w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli pt Analiza i interpretacja dzieła filmowego – konteksty kulturowe, społeczne, historyczne i in. Tematyka zajęć dotyczyła zastosowania map myśli w uczniowskiej analizie dzieła filmowego. Zajęcia zrealizowano w oparciu o filmy Popiół i diament Andrzeja Wajdy i Urząd Krzysztofa Kieślowskiego z pakietu Filmoteki Szkolnej.


Spotkanie z liderem Filmoteki Szkolnej
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach w ramach realizacji przedsięwzięć promujących wykorzystanie filmu na zajęciach szkolnych była organizatorem spotkania z polonistką Anną Karp, lokalnym liderem Filmoteki Szkolnej. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z działaniami podejmowani przez Panią Karp, których celem jest edukowanie filmowe młodego pokolenia, zwłaszcza rozwijanie twórczych i kreatywnych postaw. Stąd w drugiej części spotkania uczniowie z Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej, III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Kielcach oraz Zespołu Szkół Sióstr Nazaretanek im. św. Jadwigi Królowej w Kielcach prezentowali swoje prace i opowiadali o własnych doświadczeniach filmowych. W spotkaniu, które odbyło się 07.02.2013 r. w czytelni biblioteki wzięła udział 26-osobowa grupa uczniów wraz z nauczycielami.


Zajęcia edukacyjne
W dniu 04.12.2012 r. w Zespole Szkół Prywatnych w Skarżysku-Kamiennej odbyły się zajęcia edukacyjne na temat cech charakterystycznych języka środowiskowego. Celem zajęć było kształcenie świadomości językowej uczniów gimnazjów, np.: rozpoznawanie cech słownictwa o ograniczonym zasięgu (język środowiskowy, slang subkultury blokersów) oraz rozumienie funkcji i konsekwencji używania wulgaryzmów, czyli istnienia granic stosowania slangu młodzieżowego. Temat został zrealizowany w oparciu o projekcję wybranych fragmentów filmu Cześć Tereska z pakietu Filmoteki Szkolnej. W zajęciach zorganizowanych przez nauczycielkę języka polskiego – Sylwię Borej wzięli udział uczniowie pierwszej klasy gimnazjum.


Zajęcia edukacyjne
W dniu 20.11.2012 r. pracownicy PBW przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla uczniów z koła filmowego ze Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach. Podczas zajęć uczniowie obejrzeli film uczniowski pt. „10 m2”. Dokument ten, zrealizowany przez Marię Cieślak, uczestniczkę Przedszkola Filmowego przy Mistrzowskiej Szkole Filmowej Andrzeja Wajdy, stał się zaczynem do dyskusji o rodzinie, wychowaniu, dobrach materialnych itp. Uczniowie odwiedzili również pracownię multimedialną, gdzie największe zaciekawienie wzbudził „zabytkowy” projektor filmowy i taśmy filmowe.
W zajęciach wzięła udział 18 osobowa grupa uczniów wraz z opiekunką, nauczycielem-bibliotekarzem, p. Wiesławą Sceliną.


Kurs internetowy dla nauczycieli
Kurs internetowy ma za zadanie wspierać nauczycieli w realizacji lekcji i projektów filmowych w sposób aktywny, ciekawy, angażujący uczniów. W czasie kursu uczestnicy otrzymują wsparcie merytoryczne oraz metodyczne z zakresu edukacji filmowej. Działania polecamy szczególnie ze względu na zmieniającą się Ustawę o Systemie Oświaty. Nowa treść podstawy programowej kształcenia ogólnego stwarza więcej miejsca na aktywnie praktykowaną edukację filmową. >>>>


Prelekcja w Łodzi
W ramach panelu dyskusyjnego zatytułowanego Różnorodne formy pracy z czytelnikiem i ich wpływ na kształtowanie marki, uczestnikom siódmej edycji Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi (11-12.09.2012) został zaprezentowany referat pt. Film w bibliotece, czyli jak poszerzyć ofertę edukacyjną biblioteki pedagogicznej. Tekst wystąpienia dotyczył organizacji edukacji filmowej w publicznych bibliotekach pedagogicznych na przykładzie działalności PBW w Kielcach i filii w Skarżysku-Kam.


Zajęcia edukacyjne
W dniu 14.06.2012 r. w czytelni PBW odbyły się zajęcia edukacyjne pt. Społeczność uczniowska w filmie. W spotkaniu udział wzięli uczniowie I i III klasy z Gimnazjum nr 7 w Kielcach, pod opieką Pań: Teresy Smardzewskiej i Małgorzaty Orzechowskiej. Podczas zajęć omówiono następujące kwestie: funkcjonowanie w grupie społecznej, odpowiedzialność za członków grupy, poznanie rówieśników i ich problemów, osamotnienie w grupie, przemoc wobec kolegów. Wyszczególnione zagadnienia zobrazowano fragmentami filmów Abel, twój brat Janusza Nasfetera z pakietu Filmoteki Szkolnej oraz Słoń Gusa Van Santa.


Premiera filmu
Przedstawiamy efekty pracy uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego i Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach, którzy podczas XVII edycji Targów Kielce „Edukacja” uczestniczyli w warsztatach animacji poklatkowej. Krótka, nastrojowa impresja powstała w oparciu o sonet Adama Mickiewicza Stepy akermańskie. ------ Film


Bibliotekarz – wychowawcą
W dniu 19.04.2012 r. w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach odbyły się warsztaty edukacyjne pt. Bibliotekarz wychowawcą. Tematyka zajęć skierowanych do pracowników bibliotek szkolnych obejmowała następujące zagadnienia:
• film w szkolnej praktyce wychowawczej,
• biblioteka szkolna miejscem gdzie dokonuje się proces wychowawczy,
• realizacja przykładowego scenariusza zajęć wychowawczych z wykorzystaniem filmu Jestem zły Grzegorza Packa z pakietu Filmoteki Szkolnej.

W warsztatach przygotowanych i prowadzonych przez pracowników PBW uczestniczyło 20 nauczycieli bibliotekarzy z kieleckich szkół.


Warsztaty animacji poklatkowej
W ramach XVII edycji Targów Kielce „Edukacja” (29 marca 2012 r.), Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie była organizatorem warsztatów klasycznej animacji poklatkowej. Uczestnikami zajęć byli uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego i Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach, którzy pracowali nad własnym filmem animowanym, opartym na sonecie Adama Mickiewicza Stepy akermańskie. Warsztaty prowadziła Magdalena Bryll, absolwentka animacji na łódzkiej PWSFTviT, która pracowała przy realizacji kilku dużych produkcji animowanych, m.in. przy oscarowym Piotrusiu i Wilku, Latającej Maszynie czy filmie Miasto płynie.
Młodzi animatorzy wykorzystując różne techniki animacji (malunek, wycinanka, lalki) przygotowali oryginalne i pomysłowe dekoracje. Z włóczki, kaszy, papieru i farb zbudowali „mickiewiczowski step”. Plastelina posłużyła m.in. do stworzenia głównego bohatera – romantycznego poety. Ciekawe efekty świetlne uzyskano przy pomocy podręcznej latarki i butelki z wodą mineralną. Przygotowany materiał filmowy czeka jeszcze obróbka, montaż i udźwiękowienie. Tymczasem zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z warsztatów.


Film animowany – zajęcia wprowadzające
W dniu 15.03.2012 r. w ramach przygotowania Warsztatów animacji poklatkowej, które odbędą się podczas XVII edycji Targów Kielce Edukacja (29.03.2012 r.) pracownicy PBW przeprowadzili warsztaty na temat filmu animowanego. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego oraz Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Józefa Szermentowskiego w Kielcach pod opieką Pań: Anny Wojnowskiej-Duplickiej i Ewy Siejak. Tematyka zajęć obejmowała m.in.: prezentacje popularnych i niestandardowych technik animacji, organizację planu filmowego, analizę przykładowego scenariusza filmu animowanego stworzonego w oparciu o wybrane dzieło literackie (Stepy akermańskie Adama Mickiewicza). Podczas zajęć uczniowie obejrzeli również fragmenty filmów znanych polskich twórców animacji: W. Nehrebeckiego, P. Dumały, J. Antonisza, M. Skrobeckiego, Z. Rybczyńskiego, L. Hornickiej, T. Badzian oraz film W. Joycea i B. Oldenburga pt. The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore.


Biblioteka szkolna w kadrze - rozstrzygnięcie konkursu
Poznaliśmy laureatów międzyszkolnego konkursu na krótki film uczniowski pt. Biblioteka szkolna w kadrze. Ogłoszenie wyników i projekcja nagrodzonych filmów odbyła się 27 października 2011 r. w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.
Organizatorami konkursu, przygotowanego w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz promocji programu edukacyjnego Filmoteka Szkolna, było Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Kielcach oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka we współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury w Kielcach. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęło Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
Rozstrzygnięcie konkursu zgromadziło w czytelni PBW liczne grono uczniów i nauczycieli. Gości przywitała dyrektor biblioteki Urszula Salwa oraz prezes kieleckiego oddziału TNBSP Maria Skup. Następnie głos zabrał kierownik Działu Edukacji Filmowej i Działalności Kinowej WDK Jarosław Skulski, który podziękował uczestnikom za przygotowanie prac konkursowych, a także zachęcał młodzież do kontynuowania „przygody z filmem”. Po części wstępnej odbył się pokaz uhonorowanych filmów oraz wręczenie nagród.
W konkursie głównym wystartowało dziewiętnaście filmów, spośród których jury wyłoniło laureatów w trzech kategoriach wiekowych. Poniżej prezentujemy pełną listę zakwalifikowanych do konkursu filmów z wyszczególnieniem przyznanych nagród.

 • Biblioteka, aut. Agnieszka Szymańska, Olga Nowak, opiekun Maria Skup, III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Kielcach
 • Biblioteka, aut. Kacper Błaszczyk, Jakub Janaszek, opiekun Ewelina Kowalska, Teresa Mider, Wioletta Janiszewska, Gimnazjum nr 26 im. W. Szczepaniaka w Kielcach – I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych
 • Biblioteka,aut. Maja Skarbinowicz, opiekun Agnieszka Mergalska, Wiesława Kołbuc, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Górników Staszicowskich w Kielcach
 • Biblioteka jest najważniejsza, aut. Jakub Zielonka, opiekun Anna Karp, Katolickie Gimnazjum im. S. Kostki w Kielcach – II miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych
 • Biblioteka szkolna w kadrze,aut. Bartłomiej Łukaszczyk, Bartłomiej Morąg, opiekun Dariusz Stępień, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kielcach
 • Biblioteka szkolna w kadrze,aut. Natan Barwiński, Oskar Biskupski, opiekun Dariusz Stępień, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kielcach – I miejsce w kategorii szkół podstawowych
 • Biblioteka szkolna w kadrze Ingi Kozłowskiej, aut. Inga Kozłowska, opiekun Edyta Sydor, Beata Januszko, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach
 • Biblioteka w mojej szkole, aut. Bartłomiej Skorupski, opiekun Dariusz Stępień, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kielcach – III miejsce w kategorii szkół podstawowych
 • Biblioteka w Słowaku, aut. Maksymilian Tokarski, Aleksander Stempniak, opiekun Jarosław Machejko, VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach –wyróżnienie w kategorii szkół podnadgimnazjalnych
 • Człowiek bliżej książki – książka bliżej człowieka, aut. Sara Jeziernicka, Paulina Konieczna, opiekun Joanna Sordyl, VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego – II miejsce w kategorii szkół podnadgimnazjalnych
 • Goście w bibliotece, aut. Milena Parkita, Paulina Foksa, opiekun Maria Skup, III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Kielcach –wyróżnienie w kategorii szkół podnadgimnazjalnych
 • Krótki film o bibliotece, aut. Radosław Wujek, Wiktor Jakus, opiekun Iwona Kozera, Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach – III miejsce w kategorii szkół podnadgimnazjalnych
 • Moja biblioteka szkolna, aut. Piotr Chaba, opiekun Wiesława Scelina, Szkoła Podstawowa nr 33 im. I.J. Paderwskiego w Kielcach – II miejsce w kategorii szkół podstawowych
 • Moje miejsce, aut. Żaneta Chmiel, opiekunki Wiesława Kobuc, Agnieszka Mergalska, Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Górników Staszicowskich w Kielcach
 • Pozdrowienia dla czytelników. Lectori Salutem, aut. Partycja Gawron, Agnieszka Adamczyk, opiekun Iwona Kozera, Zespół Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach – wyróżnienie w kategorii szkół podnadgimnazjalnych.
 • Poznaj magię książek…, aut. Jędrzej Pawlak, opiekun Ewelina Kowalska, Teresa Mider, Wioletta Janiszewska, Gimnazjum nr 26 im. W. Szczepaniaka – wyróżnienie w kategorii szkół gimnazjalnych.
 • Śniadkowa biblioteka, aut. Natalia Piekacz, opiekun Maria Kozieł, II Liceum Ogólnokształcące im. J. Śniadeckiego w Kielcach
 • Uwaga biblioteka, aut. Dominika Mikołajczyk, Aleksandra Piwowarczyk, opiekun Iwona Kozera, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Kopernika w Kielcach
 • Zwolnienie, aut. Michał Sydoryk, Szymon Susło, opiekun Maria Skup, III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Kielcach – I miejsce w kategorii szkół podnadgimnazjalnych.

Nagrody dla uczniów i opiekunów ufundowali: PBW ze środków Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach (odtwarzacze DVD, albumy, książki), CEO (albumy, materiały edukacyjne dla nauczycieli, gadżety) TNBSP (pendrivy, gadżety), WDK (wejściówki do kina).

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do obejrzenia nagrodzonych filmów.


Jak zrobić film – warsztaty (cz. II)
W dniu 4 października 2011 r. w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach odbyła się druga cześć warsztatów dla uczestników międzyszkolnego konkursu filmowego pt.Biblioteka szkolna w kadrze poświęcona środkom operatorskim w filmie.
W spotkaniu udział wzięły zespoły z: Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika, III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida, VI Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego, Gimnazjum nr 26 im. W. Szczepaniaka, Szkoły Podstawowej nr 1 im. S. Staszica.
Zajęcia przeprowadził operator filmowy, pracownik telewizji Polsat, Mirosław Ślusarczyk. Podczas zajęć objaśniał uczniom min. zasady komponowania kadru filmowego, rolę światła i dźwięku oraz podstawowe ruchy kamery. Omówił rodzaje planów filmowych oraz udzielił wskazówek montażowych. W trakcie indywidualnych konsultacji z uczestnikami podpowiadał praktyczne rozwiązania, dawał wskazówki i cenne rady.


Jak zrobić film – warsztaty
26 września 2011 r. w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach obyły się warsztaty filmowe na temat przygotowania i realizacji własnego filmu. Zajęcia przeznaczono dla uczniów biorących udział w międzyszkolnym konkursie na film pt. Biblioteka szkolna w kadrze zorganizowanym przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Oddział w Kielcach oraz PBW.
Uczestnikami warsztatów byli uczniowie: Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Kielcach, Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach, III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach oraz Gimnazjum Publicznego w Nowinach.
Tematyka zajęć obejmowała następujące zagadnienia: wybór tematu i formy filmu, organizacja ekipy filmowej, etapy realizacji filmu (poszukiwanie tematu, dokumentacja, scenariusz, realizacja zdjęć, montaż). Uczniowie ponadto próbowali samodzielnie napisać scenopis wymyślonej sceny, ćwiczyli montaż filmowy układając historie obrazkowe oraz obejrzeli film dokumentalny K. Kieślowskiego Gadające głowy.


Zajęcia z podstaw języka filmu
Siódmego kwietnia 2011 roku uczniowie I klasy Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej uczestniczyli w zajęciach na temat języka filmu.
Zajęcia zorganizowane w siedzibie szkoły przez nauczycielkę języka polskiego Sylwię Borej przeprowadził pracownik PBW Roman Sowa.
Celem spotkania było kształcenie wiedzy filmoznawczej z zakresu analizy i interpretacji formalnych środków wyrazu dzieła filmowego. Część teoretyczną zajęć stanowiło omówienie elementarnych pojęć języka filmowego, takich jak: scena filmowa, sekwencja scen, ujęcie, montaż, dźwięk, scenografia, gra aktorska itp.
W części praktycznej analizowano znaczenie montażu filmowego. Uczniowie układając zestaw kilkunastu fotografii „montowali” różne wersje zdarzeń przedstawionych na zdjęciach.
Zajęcia zakończył pokaz filmu Urząd Krzysztofa Kieślowskiego z pakietu Filmoteki Szkolnej. Po projekcji, uczniowie z pomocą prowadzącego, próbowali samodzielnie wyszukać i zinterpretować funkcje filmowych środków wyrazu użytych w filmie.

 

 

Warsztaty „Film w pracy nauczyciela”
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, zorganizowała w ramach XVI Targów Edykacja, w dniu 17 marca 2011 r. warsztaty pt. Film w pracy nauczyciela.
Tematyka spotkania, przeznaczonego dla nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych oraz bibliotekarzy obejmowała prezentacje praktycznych możliwości wykorzystania filmu w pracy psychoedukacyjnej z młodzieżą.
Spotkanie otworzyła Urszula Salwa, dyrektor PBW. Powitała uczestników, przedstawiła gości oraz cel spotkania. Następnie głos zabrała Anna Majewska, koordynatorka projektów kulturalnych z CEO omówiła główne założenia ogólnopolskiego programu edukacyjnego Filmoteka Szkolna.

Zaprezentowała m.in.: materiały metodyczne i filmoznawcze dostępne on-line na stronie internetowej programu oraz sposób korzystania z filmów zamieszczonych w drugim pakiecie Filmoteki Szkolnej (rejestracja na platformie cyfrowej, możliwość wykopiowywania wybranych fragmentów, scen).
Zasadniczą część spotkania stanowiły interaktywne warsztaty prowadzone przez Dawida Bałutowskiego, psychologa, certyfikowanego trenera, autora książki zatytułowanej Jak oglądać filmy z młodzieżą. Film fabularny w psychoedukacji, terapii, profilaktyce.
Warsztaty składały się z dwóch części. W pierwszej, prowadzący wykorzystując fragmenty filmu Męska sprawa Sławomira Fabickiego, omówił przykładowy sposób realizacji zajęć z uczniami na temat przemocy. W drugiej, teoretycznej zaprezentował m.in.: mechanizmy oddziaływania filmów na młodego widza, korzyści płynące z obcowania z filmem (emocjonalne, poznawcze, behawioralne), możliwości zastosowania filmu w szkolnej praktyce edukacyjnej (wychowanie, profilaktyka, terapia) oraz zasady prowadzenia zajęć z grupą uczniów.
Uczestniczący w spotkaniu nauczyciele – zaopatrzeni przez organizatorów w materiały informacyjne i promocyjne – chętnie dyskutowali z prowadzącym. Wyrażali swoje uwagi i opinie, potwierdzając istotne znaczenie filmu w pracy wychowawczej z młodzieżą.


 

 

„Kim jestem” – zajęcia filmowe dla uczniów
Drugiego grudnia w czytelni PBW w Kielcach uczniowie klasy II i III Gimnazjum nr 8 z Kielc – pod opieką pań: Jolanty Kuklińskiej i Edyty Łasak - wzięli udział w warsztatach z analizy i interpretacji dzieła filmowego.
Spotkanie, zorganizowane w ramach popularyzacji pakietu „Filmoteki Szkolnej” na zajęciach przedmiotowych i wychowawczych, przeprowadzili pracownicy biblioteki: Danuta Letkowska, Elżbieta Pietrow-Ślusarczyk, Anna Knajder-Sowa i Roman Sowa.

Temat zajęć: „Kim jestem – czyli w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o własną tożsamość, sens życia, wybór postawy życiowej”- zrealizowano w oparciu o wybrane fragmenty filmu „ Zmruż oczy” Andrzeja Jakimowskiego.
Prowadzący – Roman Sowa - prezentując elementy języka filmowego – zinterpretował metaforyczną i symboliczną warstwę dzieła.
Uczniowie – posiłkując się zdobytą wiedzą – wyrażali m.in. opinie na temat bohaterów filmu, ich postaw życiowych i zachowań, np. na pytanie: „co powinni zrobić rodzice głównej bohaterki filmu, by dziewczynka wróciła do domu?”, gimnazjaliści odpowiadali: „powinni z nią więcej rozmawiać”, „powinni być przy niej, by czuła się bezpieczna”, „powinni spędzać z nią więcej czasu”, „powinni poświęcać jej więcej uwagi”.
Uczniowie uczestniczący w spotkaniu otrzymali znaczki i zakładki z logo „Filmoteki Szkolnej” a nauczycielki publikacje ze scenariuszami do prowadzenia zajęć z edukacji filmowej, przesłane z Centrum Edukacji Obywatelskiej.


Filmoteka Szkolna – pakiet drugi. Filmowe portrety Polaków
(Relacja z XX Ogólnopolskiej Konferencji Filmoznawczej. Borki, 11-14.XI.2010)
Konferencje filmoznawcze w Borkach (koło Tomaszowa Mazowieckiego) integrując – wokół problemów współczesnej kultury audiowizualnej – środowiska teoretyków filmu, pracowników instytucji kultury oraz nauczycieli prowadzących zajęcia z wiedzy o filmie, od wielu lat upowszechniają idee edukowania filmowego młodzieży.
Dwudzieste, jubileuszowe spotkanie, organizatorzy: Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Venae Artis, Centralny Gabinet Edukacji Filmowej – Pałac Młodzieży im. J. Tuwima w Łodzi, Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych Filmoteki Narodowej w Warszawie – przy współudziale finansowym Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – poświęcili prezentacji filmów z drugiego pakietu Filmoteki Szkolnej.
Zaproszeni na konferencje filmoznawcy i metodycy przedstawili szereg możliwości analitycznych, interpretacyjnych i dydaktycznych, jakie stwarza zestaw ponad sześćdziesięciu polskich fabuł, dokumentów i animacji dostępnych (niebawem) – w postaci wybranych scen – na stronie internetowej www.filmotekaszkolna.pl.
W programie konferencji znalazły się wykłady filmoznawców (prof. Ewelina Nurczyńska-Fidelska, prof. Alicja Helman, prof. Tadeusz Lubelski, prof. Andrzej Pitrus, dr Mikołaj Jazdon, dr Konrad Klejsa, dr Tomasz Majewski), zajęcia warsztatowe z dydaktykami (Arkadiusz Walczak, Elwira Rewińska, Jolanta Szatkowska, Danuta Górecka), spotkania z filmowcami (Leszek Wosiewicz, Filip Bajon), projekcie filmowe i panele dyskusyjne.
Koncepcję programową spotkania opracowała prof. Ewelina Nurczyńska-Fidelska. Na program złożyło się cztery bloki tematyczne: Człowiek w sytuacji granicznej, Kino wobec tradycji kulturowej, Jednostka w społeczeństwie w perspektywie kina fikcji i kina dokumentalnego, Doświadczenie inności, wokół których zgrupowano filmy prezentowane w trakcie pokazów.
Analizom filmoznawczym i metodycznym poddano siedem wybranych pozycji z drugiej części Filmoteki. Wskazano na ich szeroki kontekst kulturowy, intertekstualność oraz przydatność w szkolnej praktyce edukacyjnej i wychowawczej.
Kornblumenblau Leszka Wosiewicza polecono jako film, w którym metaforyczna rzeczywistości obozu koncentracyjnego służy obserwacji ludzkich zachowań w sytuacji ekstremalnego zniewolenia. Zakorzenienie współczesnego kina polskiego w rodzimej tradycji kulturowej zobrazowano wnikliwym, gorzko-ironicznym i demaskatorskim Weselem Wojciecha Smarzowskiego.
Na przykładzie filmów: Kraj urodzenia Jacka Bławuta, Dworzec Gdański Marii Znarz-Koczanowicz oraz Poznań 56 Filipa Bajona, zaprezentowano sposób (jednostka wobec społeczeństwa), w jaki kino – dokument lub fabuła – może portretować losy fikcyjnych bądź rzeczywistych postaci.
Ostatnie dwa obrazy, czyli Syberyjska lekcja Wojciecha Staronia i Jeszcze tylko ten las Jana Łomnickiego zarekomendowano jako filmy, w których twórcy postarali się o przedstawienie złożonego i trudnego problemu „spotkania z innym”. (Obcy kraj w Syberyjskiej lekcji oraz skomplikowane stosunki polsko-żydowskie w Jeszcze tylko ten las).
Czterodniową konferencje zakończył panel podsumowujący dwudziestolecie spotkań filmoznawczych w Borkach. W miłej, rodzinnej atmosferze, „zasłużonym stałym bywalcom” wręczono symboliczne upominki i wyróżnienia. Wspomniano „nieobecnych”. Podziękowano organizatorom i tegorocznym uczestnikom, których zaproszono na kolejne spotkanie.

Roman Sowa


Filmoteka Szkolna – pakiet drugi.

1. Człowiek i sztuka – dr Sylwia Kołos (Toruń)
- Krzysztof Krauze: Mój Nikifor
- Paweł Łoziński: 100 lat w kinie

2. W kręgu tradycji romantycznej – mgr Przemysław Kaniecki (Toruń)
- Julian Antoniszczak: Pan Tadeusz. Księga I. Gospodarstwo
- Tadeusz Konwicki: Lawa

3. Polacy i Żydzi – dr Kamila Żyto (Łódź)
- Andrzej Brzozowski: Przy torze kolejowym
- Maria Zmarz-Koczanowicz: Dworzec Gdański
- Jan Łomnicki: Jeszcze tylko ten las

4. Rodzice i dzieci – mgr Aleksandra Frączek (Toruń)
- Jarzy Hoffman: Ojciec
- Marcin Koszałka: Takiego pięknego syna urodziłam
- Tadeusz Chmielewski: Wśród nocnej ciszy

5. Obcy i swój – dr Natasza Korczarowska (Łódź)
- Marcel Łoziński: 89 mm od Europy
- Roman Polański: Dwaj ludzie z szafą
- Jerzy Stuhr: Duże zwierzę

6. Wobec totalitaryzmu – dr Katarzyna Mąka-Malatyńska (Poznań)
- Robert Gliński: Niedzielne igraszki
- Leszek Wosiewicz: Kornblumenblau

7. Konformizm po polsku – dr Anna Taszycka (Kraków)
- Tomasz Zgadło: Szkoła Podstawowa
- Andrzej Kotkowski: Żółw
- Janusz Morgenstern: Trzeba zabić tę miłość

8. Buntownicy, odmieńcy, outsiderzy – dr Wojciech Otto (Poznań)
- Jerzy Skolimowski: Rysopis
- Piotr Szczepański: Generacja C.K.O.D

9. Pytania graniczne – dr Monika Maszewska-Łupiniak (Kraków)
- Stanisław Różewicz: Diabeł
- Małgorzata Szumowska: 33 sceny z życia

10. Człowieczeństwo w czasach próby – dr Monika Maszewska-Łupiniak (Kraków)
- Marek Drążewski: Dzięki niemu żyjemy
- Paweł Łoziński: Miejsce urodzenia
- Stanisław Różewicz: Na melinę

11. Polska w nowym obyczaju – dr Piotr Skrzypczak (Toruń)
- Krzysztof Krauze: Gra (Cykl Wielkie rzeczy)
- Wojciech Smarzowski: Wesele

12. Akcja, fabuła, widowisko – dr Andrzej Szpulak (Poznań)
- Wojciech Jerzy Has: Rękopis znaleziony w Saragossie
- Zbigniew Rybczyński: Oj! Nie mogę się zatrzymać

13. W społeczeństwie – dr Mikołaj Jazdon (Poznań)
- Roman Polański: Ssaki
- Bartosz Konopka: Ballada o kozie
Agnieszka Holland, Jarzy Domaradzki, Paweł Kędzierski: Zdjęcia próbne

14. Równość, różność, demokracja – mgr Radosław Osiński (Toruń)
- Jarzy Kawalerowicz: Śmierć prezydenta
- Mikołaj Kijowicz: Sztandar

15. Na styku kultur – dr Natasza Korczarowska (Łódź)
- Tadeusz Konwicki: Dolina Issy
- Wojciech Staroń: Syberyjska lekcja

16. Moje korzenie – dr Agnieszka Morstin-Popławska (Kraków)
- Jacek Bławut: Kraj urodzenia
- Andrzej Wajda: Ziemia obiecana

17. Pierwsza miłość – dr Sylwia Kołos (Toruń)
- Krzysztof Kieślowski: Pierwsza miłość
- Przemysław Wojcieszek: Głośniej od bomb

18. Antyutopie – dr Piotr Skrzypczak (Toruń)
- Juliusz Machulski: Seksmisja
- Andrzej Wajda: Przekładaniec

19. Jak działa groteska – mgr Radosław Osiński (Toruń)
- Marek Piwowski: Krok
- Piotr Szulkin: Ubu król

20. Dziecko i Historia – mgr Aleksandra Frączek (Toruń)
- Stanisław Różewicz: Świadectwo urodzenia (Na drodze)
- Filip Bajon: Poznań 56

21. Eksperymenty – dr Wojciech Otto (Poznań)
- Witold Giersz: Czerwone i czarne
- Wojciech Wiszniewski: Elementarz
- Lech Majewski: Wojaczek

22. Na progu dojrzałości – dr Andrzej Szpulak (Poznań)
- Wojciech Marczewski: Zmory
- Kinga Lewińska: Pas de deux

23. Być i mieć? – dr Monika Maszewska-Łupiniak (Kraków)
- Łukasz Palkowski: Rezerwat
- Iwona Siekierzyńska: Moje pieczone kurczaki

24. Człowiek religijny – dr Daria Mazur (Bydgoszcz)
- Tomasz Bagiński: Katedra
- Krzysztof Kieślowski: Dekalog I
- Michał Waszyński: Dybuk

25. Nowe szaty mitu – dr Justyna Czaja (Poznań)
- Zdzisław Kudła: Syzyf
- Andrzej Wajda: Kanał

26. W cieniu starości – dr Kamila Żyto (Łódź)
- Paweł Łoziński: Siostry
- Dorota Kędzierzawska: Pora umierać
- Jan Łomnicki: Dom starych kobiet

27. Człowiek ogołocony – dr Monika Maszewska-Łupiniak (Kraków)
- Waldemar Krzystek: W zawieszeniu
- Mariusz Malec: Cicha przystań

28. Film wobec innych sztuk – dr Mikołaj Jazdon (Poznań)
- Kazimierz Karabasz: Muzykanci
- Andrzej Papuziński: Bykowi chwała
- Andrzej Wajda: Wesele