Filia w Kazimierzy Wielkiej

Historia biblioteki

Dnia 1 września 1958 r. rozpoczęła działalność Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Kazimierzy Wielkiej. Dysponowała skromnym księgozbiorem liczącym zaledwie 59 woluminów, ofiarowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach. Na przestrzeni lat biblioteka wielokrotnie zmieniała swoją siedzibę. Początkowo placówka mieściła się w pokoju nauczycielskim Szkoły Podstawowej nr 1. Po dwóch miesiącach pracy biblioteka przeniosła się do lokalu Wydziału Oświaty, otrzymała oddzielny budżet na zakup książek, jednak głównym źródłem nabycia nadal były książki przesyłane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką. Dnia 9 września 1959 r. biblioteka zmieniła lokalizację i funkcjonowała w budynku Szkoły Podstawowej nr 2. W tym okresie posiadała samodzielne pomieszczenie wyposażone w nowe regały, przybywało również książek i czytelników. W roku 1963 biblioteka prowadziła swoją działalność w wyremontowanym budynku Powiatowego Domu Kultury, gdzie miała do dyspozycji jedno pomieszczenie o powierzchni 30 m2. W porównaniu z dotychczasowymi warunkami była to duża przestrzeń, jednak brak było miejsca na urządzenie czytelni. Rok 1969 przynosi kolejną przeprowadzkę do innego lokalu, nową siedzibą instytucji był budynek przy ul. 1 Maja. W budynku znajdowała się zarówno Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa, jak również Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Biblioteka Pedagogiczna zajmowała lokal dwuizbowy, można więc było zorganizować niewielką czytelnię z wydzielonym księgozbiorem podręcznym i dostępem do czasopism. W miesiącu wrzesień 1974 r. Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa została przeniesiona do dworku znajdującego się w parku przy ul. Majora Franciszka Kucybały. Siedzibą biblioteki był dwór Łubieńskich wzniesiony około 1752 r., przebudowany na początku XIX wieku i odnowiony około 1910 r. Drewniany budynek był bardzo zniszczony, wymagał kapitalnego remontu. W pomieszczeniach placówki przeprowadzono jedynie prowizoryczny remont. W nowym lokalu było więcej miejsca na zorganizowanie czytelni, jednak brak sprzętu stwarzał problem. Warunki w jakich znalazła się biblioteka były trudne, zaciemnione pomieszczenia oraz wilgoć nie sprzyjała przechowywaniu zbiorów bibliotecznych. Dnia 30 kwietnia 1980 r. Inspektorat Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej podjął decyzję o przydzieleniu bibliotece nowego lokalu w budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Partyzantów, w którym znajduje się do chwili obecnej. Zorganizowano czytelnię, pracownię informacyjno-bibliograficzną, wypożyczalnię z wydzielonymi katalogami oraz dwa magazyny książek i czasopism.

Pracownicy
Na przestrzeni pięćdziesięciu czterech lat działalności Biblioteki Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej pracowało wielu bibliotekarzy. Do powstania biblioteki i jej rozwoju przyczyniła się Stefania Regdos, która pracowała na stanowisku kierownika do 1989 r, propagując czytelnictwo i poradnictwo zawodowe wśród nauczycieli. Organizowała spotkania z nauczycielami, współpracowała z bibliotekarzami szkolnymi. Wydawała "Biuletyn Informacyjny o nowościach w Pedagogicznej Bibliotece Powiatowej" i prowadziła zajęcia dydaktyczne. Przez dwanaście lat sama pracowała w bibliotece, podejmowała szereg działań na rzecz poprawy warunków pracy biblioteki, w tym zapewnienia jej lepszej lokalizacji. W 1970 r. do pracy została przyjęta Barbara Wytrwał, która pracowała w Pedagogicznej Bibliotece Powiatowej przez półtora roku. Kolejne bibliotekarki również nie pracowały w placówce długo, były to panie: Danuta Wójcik, Danuta Nowak, Barbara Mikołajczyk. W 1972 r. rozpoczęła pracę Danuta Bogal, która z biblioteką związana była przez wiele lat, do chwili przejścia na emeryturę. Danuta Bogal w 1989 r. przejęła po Stefanii Regdos stanowisko kierownika Filii i piastowała je do 2005 r. W roku 1984 została zatrudniona Aleksandra Okopień, która wcześniej pracowała w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Kierownik Danuta Bogal z Aleksandrą Okopień przez kilka lat same borykały się z problemami finansowymi placówki. Biblioteka Pedagogiczna znajdowała się w trudnej sytuacji, Pani Danuta Bogal szukała wsparcia i zrozumienia wśród władz oświatowych i samorządowych. Pomimo trudności, pracownice dbały o dobry wizerunek biblioteki, starały się sprostać wymaganiom czytelników. W budynku biblioteki organizowały narady nauczycieli metodyków, wystawy, ekspozycje, lekcje biblioteczne, sporządzały "Informator o nowościach" i zestawienia bibliograficzne, współpracowały z bibliotekarzami poszczególnych szkół, stworzyły kartotekę zagadnieniową i regionalną, służyły zawsze radą, pomocą i dobrym słowem. W roku 1997, na okres 8 lat został przyjęty Kazimierz Bogal - pracownik obsługi. W 2005 r. odeszła na emeryturę kierownik Danuta Bogal, która w bibliotece przepracowała ponad 30 lat. Trzecim kierownikiem placówki została Magdalena Chabros, która pełniła funkcję kierownika przez rok. Bibliotekarz Aleksandra Okopień w Bibliotece Pedagogicznej pracowała do roku 2011. Aktualnie w bibliotece pracują: mgr Mariola Majchrowska - kierownik filii, mgr Agnieszka Kabat i mgr Krystian Mucha. 

Współczesność
Księgozbiór Biblioteki Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej liczy ponad 31 tys. woluminów. W jego skład zaliczamy przede wszystkim pozycje z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych, społecznych, publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin, piśmiennictwo z zakresu bibliotekarstwa i informacji naukowej, literaturę piękną oraz zbiór materiałów metodycznych
i programów nauczania. Gromadzone są fachowe czasopisma pedagogiczne, metodyczne i naukowe, jak również materiały dotyczące historii oraz współczesności miasta i powiatu Kazimierza Wielka. Ważną część księgozbioru stanowią dzieła ogólnoinformacyjne, takie jak encyklopedie, leksykony, słowniki. W zbiorach audiowizualnych znajdują się kasety video Powszechnej Wideoteki Edukacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, multimedia (płyty CD, DVD): programy edukacyjne, filmy, bajki, gry komputerowe, audiobooki. Bibliotekę odwiedzają przede wszystkim nauczyciele, studenci, uczniowie oraz czytelnicy "inni" - rodzice, przedstawiciele innych grup zawodowych, zamieszkali w powiecie kazimierskim. Czytelnik może skorzystać z warsztatu informacyjno-bibliograficznego, a niedostępne na miejscu materiały zostaną sprowadzone z innych bibliotek krajowych w ramach wypożyczalni międzybibliotecznej. Bardzo cenioną przez czytelników formą działalności biblioteki jest prowadzona od dziesięcioleci kartoteka zagadnieniowa, która rozbudowana jest w szczególności pod kątem zagadnień pedagogicznych, psychologicznych i literackich. Przeglądanie zbiorów - książek, czasopism i multimediów odbywa się poprzez katalogi kartkowe, jak również poprzez katalog komputerowy, dostępny na stronie internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach. Katalog ten jest systematycznie uzupełniany o opisy bibliograficzne książek i artykułów z czasopism z lat wcześniejszych. W bibliotece funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, wyposażone w stanowiska komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne. W pracowni komputerowej czytelnik może skorzystać z Internetu. Odpowiedni sprzęt wraz z aplikacjami biurowymi umożliwia czytelnikom wykonanie
własnych prac na miejscu, przy stałym dostępie do zbiorów bibliotecznych.