Filia w Staszowie

 

Godziny otwarcia
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota


8-16
8-16
8-16
8-16
8-16
9-13

Pracownicy
mgr Monika Stemplewska - kierownik
mgr Ewa Basińska
mgr Dorota Wójcik
mgr Ewelina Raczyńska

Teren działania
Powiat staszowski
1. Miasto i Gmina Staszów
2. Gmina Bogoria
3. Gmina Łubnice
4. Gmina Oleśnica
5. Miasto i Gmina Osiek
6. Maisto i Gmina Połaniec
7. Gmina Rytwiany
8. Gmina Szydłów

28-200 Staszów
ul. Piłsudskiego 7
Tel/fax. 15-864-25-11
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czytelnicy
W poczet czytelników przyjmowani są nauczyciele, studenci, maturzyści oraz ludzie związani z oświatą, nauką, kulturą, zamieszkali w powiecie staszowskim.
Czytelnicy mogą wypożyczyć:
- nauczyciele od 5-7 książek na okres 3 miesięcy
- pozostali do 5 książek na 1 miesiąc

O zbiorach
Biblioteka gromadzi naukowy księgozbiór od 1955 r. Obecnie liczy on ponad 26 tys. voluminów. Są to przede wszystkim pozycje z zakresu nauk pedagogicznych i społecznych. Biblioteka posiada duży zbiór materiałów metodycznych, programów nauczania. Gromadzone są fachowe czasopisma z zakresu pedagogiki, psychologii i literatury. W zbiorach audiowizualnych znajduje się m.in. komplet kaset video Powszechnej Wideoteki Edukacyjnej oraz zbiory edukacyjnych filmów, programów i gier komputerowych pod hasłem: "Nauczyciel i uczeń po lekcjach w nowoczesnej medialnej bibliotece pedagogicznej". W Bibliotece funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Czytelnik może skorzystać z warsztatu informacyjno-bibliograficznego, a niedostępne na miejscu materiały zostaną sprowadzone przez wypożyczalnię międzybiblioteczną.

Biblioteka świadczy również usługi kserograficzne i bindowanie materiałów.

Działalność biblioteki
Biblioteka jako jednostka oświatowa wspiera działalność dydaktyczno-wychowawczą szkół:
- sporządza wykazy nowości dla nauczycieli
- organizuje książkowe wystawy tematyczne
- sporządza zestawienia bibliograficzne
- prowadzi lekcje z edukacji czytelniczej i medialnej
- promuje twórczość nauczycieli i uczniów szkół
- organizuje spotkania samokształceniowe z nauczycielami. 

 

HISTORIA BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W STASZOWIE
Biblioteka Pedagogiczna jako placówka upowszechniania wiedzy jest od dawna trwale osadzona w życiu kulturalnym Staszowa. Została założona w 1955 roku i przyjęła nazwę Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Staszowie. Z początku stanowiła samodzielną jednostkę podległą Inspektorowi Oświaty w Staszowie. Od 1977 roku przemianowana została na filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Tarnobrzegu. Kolejna zmiana nazwy dokonała się na przełomie 1998-1999 roku wraz z reformą administracyjną kraju. Zgodnie z nią po zlikwidowaniu województwa tarnobrzeskiego i stworzeniu województwa świętokrzyskiego Biblioteka Pedagogiczna w Staszowie stała się placówką podległą PBW w Kielcach, zmieniając nazwę na Pedagogiczna Biblioteka
Wojewódzka w Kielcach Filia w Staszowie.
W ciągu półwiecza swojego istnienia BP w Staszowie pięciokrotnie zmieniała lokal - od małych, ciemnych i ponurych pomieszczeń do nowego i funkcjonalnego wnętrza o pow. 170 m2, dostosowanego również dla osób niepełnosprawnych. Miało to miejsce w 2005 roku, wtedy też powstało w bibliotece Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej.
Na wizerunek biblioteki mają również wpływ jej pracownicy. Od początku istnienia placówki z wielkim zaangażowaniem i pasją gromadzili doskonały księgozbiór, dbali o zadowolenie czytelników, tworzyli warsztat informacyjno-bibliograficzny, polepszali jakość usług wychodząc naprzeciw kadrze oświatowej i studentom. Chwalebną rolę w historii Biblioteki Pedagogicznej w Staszowie odegrała Alicja Kowalczewska, która większą część swojego życia zawodowego związała z tą instytucją. Była jej kierownikiem w latach 1967-1997. W roku 1997 funkcję kierownika przejęła Monika Stemplewska. Obecnie kadrę PBW w Kielcach Filia w Staszowie tworzy trzech pełnoetatowych pracowników. Są to: Monika Stemplewska, Ewa Basińska, Dorota Wójcik. Wszystkie panie mają wykształcenie kierunkowe, gruntowne przygotowanie merytoryczne do pracy w tej placówce. Pracownikiem administracyjnym jest Jolanta Figacz.
W ciągu lat biblioteka rozwijała swoją działalność, poszerzała księgozbiór i zdobywała stałych czytelników. Przyrost księgozbioru kształtował się różnie na przestrzeni lat, co było spowodowane rosnącymi cenami książek. W 1969 roku –księgozbiór wynosił 3,5 tys. vol.; w 1988 roku – 14,5 tys.; w 1993 roku – 18 tys.; w 1999 roku – ponad 20 tys.; w 2002 roku – 22 tys.; w 2004 roku – 24 tys.; obecnie księgozbiór liczy ponad 26 tys. vol.. Biblioteka w swoich zbiorach posiada również wydawnictwa audiowizualne. Warsztat informacyjny biblioteki z kilku skrzyneczek katalogowych rozwinął się do komputerowej bazy książek, w której czytelnik może szybko znaleźć poszukiwane przez siebie pozycje. Wszystkie przedsięwzięcia poszerzające zakres działań biblioteki, wpływają na podniesienie jakości pracy, odpowiadają na bieżące potrzeby użytkowników, pełnią funkcję promocyjną i wpływają na pozytywny wizerunek placówki w środowisku oświatowym Staszowa. Wyrazem tego jest szereg wyróżnień. Podsumowując krótką syntezę historii Biblioteki Pedagogicznej w Staszowie można stwierdzić, że stworzona została instytucja oświatowa, dla której głównym priorytetem jest ciągły rozwój i działalność na rzecz czytelnika i środowiska lokalnego.
oprac. Łukasz Kwiecień

Źródło :
1. Kowalczewska A. – W mojej pamięci , Staszów 1996
2. Sprawozdania z działalności BP w Staszowie za lata 1988-2010