Katalogi i bazy

Centralny katalog zbiorów
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach obejmuje:

książki i wydawnictwa seryjne (ponad 99% całości księgozbioru) – systematycznie uzupełniany. Jednocześnie do katalogu wprowadzane są retrospektywnie rekordy książek i wydawnictw ciągłych znajdujących się w katalogu kartkowym.

książki obcojęzyczne – opisy bibliograficzne książek w językach obcych z różnych dziedzin wiedzy. Najwięcej pozycji jest w języku angielskim rosyjskim i niemieckim. Można tu również odnaleźć teksty w j. francuskim, węgierskim czy hiszpańskim, są to teksty oryginalne i przekłady.

zbiory multimedialne udostępniane w Wydziale Zbiorów Multimedialnych. Baza zawiera rekordy bibliograficzne dokumentów takich jak: filmy, audiobooki, tekstowe dokumenty elektroniczne, programy i gry komputerowe, gry planszowe.
Wiele rekordów bibliograficznych opatrzonych jest adnotacją treściową.

książki i czasopisma drugiego obiegu obejmują publikacje wydawane w latach 1976-1989, zgromadzone w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach. Druki te ze względów cenzuralnych nie mogły ukazywać się oficjalnie. 

czasopisma – obecnie ok. 6200 opisów czasopism znajdujących się w zbiorach biblioteki (kompletny katalog czasopism PBW). Opis zawiera podstawowe informacje o czasopiśmie oraz wykaz wszystkich roczników i numerów dostępnych w PBW.  

biblioteka cyfrowa/repozytorium – zawiera rekordy dokumentów elektronicznych. Na ten zbiór składają się publikacje własne wydane w naszym wydawnictwie jak również skany szczególnie wartościowych dokumentów znajdujących się w zbiorach PBW. Są to: artykuły, publikacje zbiorowe, bibliografie i zestawienia bibliograficzne, informatory, przewodniki po zbiorach własnych, katalogi wystaw, nagrania filmowe, publikacje okolicznościowe, skany szczególnie wartościowych dokumentów znajdujących się w zbiorach PBW. 
Obecnie baza zawiera 565 dokumentów.

edukator – bibliograficzna, adnotowana baza danych, stanowi kontynuację kartkowych kartotek zagadnieniowych. Zawiera opisy artykułów z czasopism, dokumentów elektronicznych oraz pozycji zwartych (ok. 62220 rekordy). Materiał obejmuje różne dziedziny wiedzy oraz zagadnienia związane z regionem świętokrzyskim od 2003 roku.

 

Katalogi kartkowe zostały zamknięte – stan na dzień 31.12.2003 r.

Katalogi główne:

Główny katalog alfabetyczny wykazuje całość księgozbioru Biblioteki w Kielcach w alfabetycznym układzie autorsko-tytułowym.
Główny katalog systematyczny wykazuje całość księgozbioru Biblioteki w Kielcach w układzie zgodnym z działami UKD.
Katalog serii i wydawnictw ciągłych rejestruje pozycje z zakresu poszczególnych serii wydawniczych oraz kolejne tomy, bądź zeszyty wydawane w ramach wydawnictw ciągłych.

Podkreśleniami sygnatur wyodrębnione są książki, które znajdują się w innych niż Wypożyczalnia działach biblioteki.

Podkreślenia:

ołówkiem – książka znajduje się w Czytelni
kolorem zielonym z literą “S” – w Czytelni (zbiory specjalne)
kolorem czerwonym – w Wydziale Informacyjno-Bibliograficznym
kolorem żółtym – w Wydziale Instrukcyjno-Metodycznym
kolorem niebieskim – w Wydziale Audiowizualnym
kolorem brązowym – w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej

Katalogi główne znajdują się w pomieszczeniu na parterze obok Wypożyczalni.

Katalogi Czytelni:

Katalog alfabetyczny wykazuje książki wydane do końca 2001 roku w alfabetycznym układzie autorsko-tytułowym.
Katalog systematyczny wykazuje całość księgozbioru Czytelni w układzie zgodnym z działami UKD.
Katalog czasopism rejestruje w układzie alfabetycznym tytuły czasopism (polskich, zagranicznych oraz regionalnych) z wyszczególnieniem wszystkich roczników.
Katalogi zbiorów specjalnych (S) i zbiorów regionalnych (R) szeregują opisy katalogowe w układzie rzeczowym.
Katalog podręczników i programów nauczania zawiera opisy wg typów szkół i przedmiotów nauczania.

Katalogi Czytelni znajdują się na I piętrze w korytarzu przy Czytelni.


Katalogi zbiorów audiowizualnych:

Katalog alfabetyczny jest podzielony wg rodzajów zbiorów:

płyty – PŁ
taśmy audio – T
taśmy video – Twid
przezrocza – P
grafiki – GF
druki towarzyszące – DT

Katalog systematyczny szereguje opisy katalogowe zgodnie z działami UKD.

Katalogi zbiorów audiowizualnych znajdują się na II piętrze biblioteki.