Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach
Filia w Kazimierzy Wielkiej

28-500 Kazimierza Wielka ul. Partyzantów 29
Tel. 41-352-17-31| kazimierza@pbw.kielce.pl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach Filia w Kazimierzy Wielkiej

Uwaga czytelnicy!

W okresie od 27 lipca do 21 sierpnia biblioteka będzie zamknięta (przerwa urlopowa).

godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek

9:00-17:00

sobota

9.00-13.00

Pracownicy

mgr Mariola Majchrowska – kierownik
mgr Agnieszka Kabat
mgr Joanna Kaczmarczyk
mgr Krystian Mucha

Powiat kazimierski

1. Gmina Kazimierza Wielka
2. Gmina Bejsce
3. Gmina Czarnocin
4. Gmina Opatowiec
5. Gmina Skalbmierz

Ocieplenie klimatu 29 lutego, 2024
Bezpieczna ferie 13 lutego, 2024
Zajęcia czytelnicze 13 lutego, 2024
Świat emocji 13 lutego, 2024
2023 – Rokiem Jana Matejki 27 listopada, 2023
Odzyskanie niepodległości… 27 listopada, 2023
Noc Bibliotek 11 października, 2023
Dzień Głośnego Czytania 11 października, 2023
Kazimierza Wielka EDD2023 C.D. 11 października, 2023
Narodowe Czytanie 2023 19 września, 2023
Walentynki z biblioteką 22 lutego, 2023
Ferie w bibliotece 22 lutego, 2023

Biblioteka gromadzi naukowy księgozbiór od 1958 r. Obecnie liczy on ponad 33 tys. woluminów. Są to przede wszystkim pozycje z zakresu nauk pedagogicznych, psychologicznych, społecznych oraz zbiór materiałów metodycznych i programów nauczania. Ponadto w naszych zbiorach znajdują się  publikacje naukowe i popularno-naukowe z innych dziedzin wiedzy oraz literatura piękna, w tym także lektury szkolne i beletrystyka. Gromadzone są fachowe czasopisma pedagogiczne, metodyczne i bibliotekoznawcze. Biblioteka dysponuje zbiorem regionaliów, dotyczących historii oraz współczesności miasta i powiatu. W zbiorach audiowizualnych znajdują się kasety video Powszechnej Wideoteki Edukacyjnej, programy edukacyjne, filmy, gry komputerowe oraz audiobooki.

Wejście

Zestawienia tematyczne stanowią istotny element pracy nauczycieli bibliotekarzy i stanowią istotny element warsztatu informacyjnego biblioteki. Zestawienia są formą popularyzowania posiadanych zbiorów, jak również wychodzą naprzeciw potrzebom naszych czytelników. 

O bibliotece

Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Kazimierzy Wielkiej rozpoczęła działalność 1 września 1958 roku. Dysponowała skromnym księgozbiorem liczącym zaledwie 59 woluminów, ofiarowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach. Na przestrzeni lat biblioteka wielokrotnie zmieniała swoją siedzibę. Od 1975 roku Biblioteka stała się filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach i jest nią do chwili obecnej. 30 kwietnia 1980 roku Inspektorat Oświaty i Wychowania w Kazimierzy Wielkiej podjął decyzję o przydzieleniu bibliotece nowego lokalu w budynku internatu Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Partyzantów, w którym znajduje się do chwili obecnej. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach Filia w Kazimierzy Wielkiej staje naprzeciw oczekiwaniom swych czytelników, stara się umożliwić im dostęp do kompletnej i rzetelnej wiedzy oraz rozwijać w nich umiejętność samokształcenia i sposobów właściwego poszukiwania informacji. Dostarcza szybkich, kompetentnych informacji o swych zbiorach i źródłach informacji. Biblioteka pedagogiczna to ważna placówka w systemie oświaty zwłaszcza dla nauczycieli, studentów i uczniów, widać to w codziennej pracy każdego pracownika.

Działalność biblioteki

– gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów,
– udzielanie porad informacyjno-bibliograficznych,
– sporządzanie zestawień bibliograficznych i pomoc w wyszukiwaniu odpowiedniej literatury, 
– organizowanie i wspomaganie szkół oraz placówek oświatowych w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
– organizowanie i prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych,
– wspomaganie uczniów przygotowujących się do matury, konkursów i olimpiad przedmiotowych,
– sprowadzanie poszukiwanych książek drogą wypożyczeń międzybibliotecznych,
– organizowanie wystaw okolicznościowych i tematycznych,
– prowadzenie lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich oraz tematycznych,
– współpraca z ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie propagowania nowych form samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy,
– współpraca z instytucjami oświatowymi, kulturalnymi oraz samorządem wojewódzkim i lokalnym,
– skanowanie fragmentów materiałów dostępnych w bibliotece na prośbę czytelników.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Filia w Kazimierzy Wielkiej zaprasza do korzystania ze zbiorów Biblioteki.

Czytelnicy

W poczet czytelników przyjmowani są nauczyciele, studenci, uczniowie oraz inni pełnoletni czytelnicy zameldowani i kształcący się na terenie województwa świętokrzyskiego.
Czytelnicy mogą wypożyczyć jednorazowo 8 książek oraz 8 multimediów na okres jednego miesiąca z możliwością prolongaty. Czytelnicy mogą korzystać z Internetu w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej. Regulamin Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach dostępny jest w siedzibie placówki lub na stronie internetowej  www.pbw.kielce.pl i określa zasady korzystania ze wszystkich działów biblioteki. W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych, biblioteka może sprowadzić pozycje z innych bibliotek, ale można z nich skorzystać na miejscu, w czytelni biblioteki.