Materiały dla nauczycieli

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych materiałów wspomagających procesy edukacyjne, opracowane przez naszych bibliotekarzy. Prezentacje multimedialne , scenariusze zajęć i imprez dla uczniów, konspekty lekcji przygotowane są na bazie rzetelnych źródeł bibliotecznych z poszanowaniem praw autorskich.