Misja i wizja

Misja i wizja

Misja Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskigo w Kielcach

Naszą misją jest aktywne wspieranie rozwoju i działalności środowiska oświatowego przez zapewnianie szerokiego dostępu do informacji przy wykorzystaniu najnowszych technologii, gwarantując użytkownikom najwyższy poziom świadczonych usług.

Wizja Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskigo w Kielcach

   Biblioteka istnieje od kwietnia 1945 r. Swoją działalnością obejmuje całe województwo świętokrzyskie. Główna siedziba znajduje się w Kielcach, a w 11 miastach powiatowych znajdują się filie biblioteki.

   Działalność Biblioteki jest związana z wspomaganiem, kształceniem, dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli. Stanowi warsztat pracy kadry pedagogicznej. Zapewnia jej dostęp do zbiorów o charakterze naukowym, w tym literatury specjalistycznej o profilu pedagogiczno-psychologicznym, umożliwia dostęp do fachowej informacji bibliograficznej z różnych dziedzin wiedzy, zapewnia kompetentną obsługę przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną i bibliotekarską.

   Jesteśmy otwarci na działania innowacyjne. Kultywujemy tradycję oraz propagujemy najwyższe wartości moralne, etyczne, kulturalne. Współpracujemy ze środowiskiem oświatowym, kulturalnym, samorządami całego regionu świętokrzyskiego.

   Naszym użytkownikom zapewniamy:

  1. Wypożyczanie książek, zbiorów audiowizualnych, pomocy metodycznych.
  2. Udostępnianie na miejscu czasopism, starodruków, programów nauczania, podręczników szkolnych.
  3. Dostęp do informacji i usług multimedialnych.
  4. Sprowadzanie materiałów, których brak w zbiorach własnych z innych bibliotek krajowych.
  5. Informowanie o zasobach treściowych zbiorów, źródłach informacyjno-bibliograficznych.
  6. Udzielanie porad bibliotecznych i bibliograficznych, konsultacji indywidualnych i zbiorowych, pomocy w zakresie przygotowania uczniów do samokształcenia, korzystania z informacji naukowej, przygotowywania do nowej matury.
  7. Nauczanie korzystania ze źródeł informacji, katalogów bibliotecznych, kartotek zagadnieniowych, informacji internetowej, opracowania i katalogowania książek i zbiorów, prowadzenia dokumentacji bibliotecznej.
  8. Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół.
  9. Pomaganie w doborze lektury, w poszukiwaniach katalogowych i bibliograficznych.
  10. Organizowanie przeglądów nowości wydawniczych, lekcji bibliotecznych, spotkań z ludźmi oświaty i nauki, wystaw okolicznościowych i tematycznych, dyskusji literackich.