Adnotowany wykaz nowości - marzec 2017 >>>> 

Książki zakupione w ramach Narodowego Funduszu Rozwoju Czytelnictwa  >>>>

Książki zakupione w ramach Narodowego Funduszu Rozwoju Czytelnictwa  dotyczące edukacji czytelniczej i  procesu czytania >>>>