Cart

piątek, 12, styczeń 2018

Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej

 

Jednym z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 jest Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. Włączając się w realizację tego kierunku prezentujemy wybrane pozycje ze zbiorów naszej biblioteki, które mogą być wykorzystane w procesie edukacji.
Wystawę można oglądać od 5 stycznia do 28 lutego br. (hol na 1 piętrze)

piątek, 12, styczeń 2018