Cart

poniedziałek, 06, maj 2019

"Gustaw Heling-Grudziński wśród Żeromszczaków”

Wieczór wspomnień związanych z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim przygotowany przez Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Kielcach „Żeromszczacy” we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką - panią Martą Boszczyk i panem Łukaszem Kwietniem - odbył się 25.04.2019 r. w budynku PBW przy ul. Jana Pawła II, czyli w budynku, w którym w latach 30. mieściło się Gimnazjum im. S. Żeromskiego, szkoła do której pisarz uczęszczał. Spotkanie rozpoczęła prezentacja wystaw przygotowanych w Roku Herlinga-Grudzińskiego przez Bibliotekę Pedagogiczną oraz prezentacja prac uczniów z Zespołu Państwowych  Szkół Plastycznych im. J. Szermentowskiego wyróżnionych w przeprowadzonym w „Plastyku” konkursie. Zaprezentował je juror konkursu, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Andrzej Dąbrowski.

poniedziałek, 06, maj 2019