Cart

wtorek, 17, styczeń 2017

Upowszechnianie czytelnictwa - wystawa

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw i wychowanie do wartości

wtorek, 17, styczeń 2017