Katalogi i bazy on-line

Oddajemy Państwu do dyspozycji:

- katalogi naszej biblioteki - katalog centralny, (w tym: książek, książek obcojęzycznych, książek drugiego obiegu, zbiorów multimedialnych), katalog centralny czasopism (w tym również czasopisma drugiego obiegu)
- bazę bibliograficzną - EDUKATOR 
- bazę dokumentów elektronicznych (w tym: biblioteka cyfrowa, repozytorium) dostępnych on-line i lokalnie w sieci biblioteki.
- bazę bibliograficzną - Polska Bibliografia Lekarska


Katalogi centralne obejmują

- książki i wydawnictwa seryjne (ponad 99% całości księgozbioru) - systematycznie uzupełniany. Jednocześnie do katalogu wprowadzane są retrospektywnie rekordy książek i wydawnictw ciągłych znajdujących się w katalogu kartkowym.

- książki obcojęzyczne - opisy bibliograficzne książek w językach obcych z różnych dziedzin wiedzy. Najwięcej pozycji jest w języku angielskim rosyjskim i niemieckim. Można tu również odnaleźć teksty w j. francuskim, węgierskim czy hiszpańskim, są to teksty oryginalne i przekłady.

- zbiory multimedialne udostępniane w Wydziale Zbiorów Multimedialnych. Baza zawiera rekordy bibliograficzne dokumentów takich jak:
- filmy
- tekstowe dokumenty elektroniczne
- programy i gry komputerowe.
- gry planszowe
Wiele rekordów bibliograficznych opatrzonych jest adnotacją treściową.

- książki i czasopisma drugiego obiegu obejmują publikacje wydawane w latach 1976-1989, zgromadzone w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach. Druki te ze względów cenzuralnych nie mogły ukazywać się oficjalnie. 

- czasopisma - obecnie ok. 6310 opisów czasopism znajdujących się w zbiorach biblioteki (kompletny katalog czasopism PBW).
Opis zawiera podstawowe informacje o czasopiśmie oraz wykaz wszystkich roczników i numerów dostępnych w Czytelni PBW.

Biblioteka cyfrowa/repozytorium - rekordy dokumentów elektronicznych. Na ten zbiór składają się publikacje własne wydane w naszym wydawnictwie jak również skany szczególnie wartościowych dokumentów znajdujących się w zbiorach PBW. Są to: 
- artykuły
- publikacje zbiorowe
- bibliografie i zestawienia bibliograficzne
- informatory
- przewodniki po zbiorach własnych
- katalogi wystaw
- nagrania filmowe
- publikacje okolicznościowe
- skany szczególnie wartościowych dokumentów znajdujących się w zbiorach PBW 

Obecnie baza rejestruje 1652 dokumenty.
Bezpośrednio z opisu bibliograficznego przechodzimy do pełnej treści dokumentu poprzez odnośnik pobierz

Edukator - bibliograficzna, adnotowana baza danych, stanowi kontynuację kartkowych kartotek zagadnieniowych. Zawiera opisy artykułów z czasopism, dokumentów elektronicznych oraz pozycji zwartych (ok. 62663 rekordy). Materiał obejmuje różne dziedziny wiedzy oraz zagadnienia związane z regionem świętokrzyskim od 2003 roku.
Czytelnik wyszukując interesujące go pozycje może korzystać z indeksów : autorskiego, tytułowego (tytuł książki, czasopisma lub artykułu), hasła przedmiotowego i innych.