Polska Bibliografia Lekarska

Szanowni Czytelnicy
Zapraszamy do korzystania z Polskiej Bibliografii Lekarskiej.
Dostęp do bazy - w Wydziale Informacyjno-Bibliograficznym, szczegółowe informacje o zawartości i wersja demo - na stronie WWW Głównej Biblioteki Lekarskiej
http://gbl.home.pl/cgi-bin/gblbase.pl/pbld09