Wydział Gromadzenia, Ewidencji i Opracowania Zbiorów

 
 
 Pracownicy Wydziału
  mgr Gracjan Bazyl - kierownik
mgr Edyta Smolińska
mgr Małgorzata Pronobis
mgr Robert Wiśniewski 
 
 
Kontakt
  Tel. (041)344-28-61 wew. 27
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.l
 
 

Wydział mieści się na II piętrze budynku Biblioteki przy ul. Jana Pawła II 5.

Do zadań Wydziału należy: powiększanie księgozbioru drogą kupna, darów, prenumeraty, wymiany międzybibliotecznej - zawsze zgodnie z profilem i zadaniami biblioteki specjalnej, służącej
zaspokajaniu potrzeb czytelniczych. Wydział gromadzi:

  - literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych
  - publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania
  - literaturę piękną, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej
  - piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
  - podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego
  - materiały informacyjne o kierunkach realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa
  - materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
  - materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Praca Wydziału polega na pozyskiwaniu i wprowadzaniu do zbiorów różnorodnych pod względem formalno-wydawniczym materiałów bibliotecznych. W tym celu Wydział zapoznaje się ze źródłami informacji o materiałach bibliotecznych, prowadzi kartotekę dezyderatów i kartotekę nabytków; współpracuje z księgarniami i wydawcami; uzupełnia zbiory z uwzględnieniem potrzeb czytelników.
Liczba nabywanych tytułów drogą zakupu uzależniona jest od środków finansowych. Biblioteka otrzymuje egzemplarze gratisowe od wielu instytucji oświatowych, wydawców programów
i podręczników szkolnych oraz oficyn z naszego regionu.

Od 2019 roku gromadzeniem księgozbioru zajmuje się kierownik Wydziału Zbiorów Multimedialnych.

Ponadto Wydział prowadzi ewidencję pozyskanych przez bibliotekę oraz ubytkowanych książek i wydawnictw seryjnych. Prowadzone są dwa inwentarze zbiorów: inwentarz główny, inwentarz b/p
(broszur i podręczników) oraz rejestr księgi ubytków. Do końca 2011 roku  ewidencja odbywała się w sposób tradycyjny tzn. poprzez wpisy do ksiąg inwentarzowych (w formie voluminów).  

Od początku 2012 r. w Wydziale prowadzona jest elektroniczna ewidencja zbiorów. Jest ona archiwizowana poprzez wydruk i oprawę.
Zadaniem Wydziału jest również formalne i rzeczowe opracowanie książek i wydawnictw seryjnych w programie MAK, a od 2018 roku w programie Sowa SQL. Jednocześnie cały czas przeprowadzane jest retrospektywne opracowanie zbiorów.
Obecnie w katalogu centralnym dostępne jest 99% całości księgozbioru.
Pracownicy Wydziału opiekują się również katalogami kartkowymi: alfabetycznym, systematycznym i serii. Uzupełniane są one o karty katalogowe książek wydanych do 2004 roku. Prowadzona jest też ich systematyczna melioracja. Książki wydane od 2005 roku dostępne są wyłącznie w katalogu komputerowym.
Zainteresowanych tematem ewidencji i opracowania zbiorów, strukturą katalogów, możliwością i sposobami zapraszamy do naszego Wydziału. 

Od pobytu w Wydziale książki zaczynają "żyć w bibliotece" stając się jej podstawowym filarem, a użytkownik ma możliwość dowiedzenia się o tym w katalogach on-line.