Wydział Gromadzenia, Ewidencji i Opracowania Zbiorów

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pracownicy Wydziału
mgr Gracjan Bazyl - kierownik
mgr Beata Warmuzek
mgr Edyta Smolińska
mgr Małgorzata Pronobis
mgr Robert Wiśniewski
Wydział mieści się na I i II piętrze budynku Biblioteki przy ul. Jana Pawła II 5, tel. (041)344-28-61 wew. 27.,
tel. (041)344-28-61 wew. 26.
   
   

 

Do zadań Wydziału należy: powiększanie księgozbioru drogą kupna, darów, prenumeraty, wymiany międzybibliotecznej - zawsze zgodnie z profilem i zadaniami biblioteki specjalnej, służącej zaspokajaniu potrzeb czytelniczych nauczycieli. Wydział gromadzi:

  • literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,
  • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,
  • literaturę piękną, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej
  • piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,
  • podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego,
  • materiały informacyjne o kierunkach realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa,
  • materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  • materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Praca Wydziału polega na pozyskiwaniu i wprowadzaniu do zbiorów różnorodnych pod względem formalno-wydawniczym materiałów bibliotecznych.

W tym celu Wydział zapoznaje się ze źródłami informacji o materiałach bibliotecznych, prowadzi kartotekę dezyderatów i kartotekę nabytków; współpracuje z księgarniami
i wydawcami; uzupełnia zbiory z uwzględnieniem potrzeb czytelników.
Liczba nabywanych tytułów drogą zakupu uzależniona jest od środków finansowych. Biblioteka otrzymuje egzemplarze gratisowe od wielu instytucji oświatowych, wydawców programów i podręczników szkolnych oraz oficyn z naszego regionu.

Ponadto Wydział prowadzi ewidencję pozyskanych przez bibliotekę oraz ubytkowanych książek i wydawnictw seryjnych. Prowadzone są dwa inwentarze zbiorów: inwentarz główny, inwentarz b/p (broszur i podręczników) oraz rejestr księgi ubytków. Do końca 2011 roku  ewidencja odbywała się w sposób tradycyjny tzn. poprzez wpisy do ksiąg inwentarzowych (w formie voluminów).  
Od początku 2012 r. w Wydziale prowadzona jest elektroniczna ewidencja zbiorów. Jest ona archiwizowana poprzez wydruk i oprawę.
Zadaniem Wydziału jest również formalne i rzeczowe opracowanie książek i wydawnictw seryjnych w programie MAK. Jednocześnie cały czas przeprowadzane jest retrospektywne opracowanie zbiorów.
Tworzone są dwa katalogi elektroniczne: Katalog Główny Książki oraz Katalog Książki Obcojęzyczne. Obecnie w komputerowych bazach dostępne jest 81% całości księgozbioru.
Pracownicy Wydziału opiekują się również katalogami kartkowymi: alfabetycznym, systematycznym i serii. Uzupełniane są one o karty katalogowe książek wydanych do 2004 roku. Prowadzona jest też ich systematyczna melioracja. Książki wydane od 2005 roku dostępne są wyłącznie w katalogach komputerowych.
Zainteresowanych tematem ewidencji i opracowania zbiorów, strukturą katalogów, możliwością i sposobami zapraszamy do naszego Wydziału. 

Od pobytu w Wydziale książki zaczynają "żyć w bibliotece" stając się jej podstawowym filarem, a użytkownik ma możliwość dowiedzenia się o tym w:
- bazach komputerowych biblioteki
- katalogach on-line na stronie WWW biblioteki