Usługi

Skanowanie
Biblioteka wykonuje skany z materiałów dostępnych wyłącznie w bibliotece, na adres e-mail wskazany przez czytelnika lub inny nośnik będący własnością czytelnika (np. pendrive)

Skanować można:
- artykuły z czasopism,
- artykuły z prac zbiorowych,
- rozdziały książek,
- fragmenty książek do 30 stron.

W zależności od stanu zachowania dokumentu bibliotekarz ma prawo odmówić wykonania usługi.
Usługi nie obejmują materiałów wydanych przed 1945 r.

Zarządzenie nr 11/2017 z dnia 01.04.2017 r. Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.