O wydawnictwie

Działalność wydawnicza PBW w Kielcach

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach swoją działalność wydawniczą rozpoczęła w czerwcu 2006 roku, z inicjatywy nauczyciela bibliotekarza Roberta Katdasa. Uzyskano wówczas nr ISBN, a biblioteka została zarejestrowana jako wydawca przez Krajowe Biuro ISBN (pracownia BN) i widnieje w bazie adresowej ISBN. 
Obecnie przygotowujemy do druku i wielokrotnie sami drukujemy, wszystkie publikacje naszej Biblioteki. Prowadzimy cały proces wydawniczy, poczynając od bezpośredniego kontaktu z autorem, poprzez wszystkie prace redakcyjne (redakcja merytoryczna, korekta, redakcja techniczna), projektowanie i opracowanie szaty graficznej, skład DTP, aż po – niejednokrotnie – druk i oprawę. Przy większych projektach druk i oprawę zlecamy zewnętrznej drukarni. Wydajemy książki, broszury, akcydensy zarówno w formie tradycyjnej,
jak i w postaci dokumentów elektronicznych.  Do chwili obecnej drukiem ukazało się 48 tytułów, a w formie elektronicznej (płyty CD) – 23. Na działalność wydawniczą składają się:

– artykuły samoistne 
– publikacje zbiorowe
– bibliografie i zestawienia bibliograficzne 
– informatory 
– przewodniki po zbiorach własnych 
– katalogi wystaw 
– publikacje okolicznościowe
– wystawy w sieci w formie wirtualnych prezentacji   

Grono autorów, to nie tylko bibliotekarze, ale także pracownicy naukowi, samorządowi, nauczyciele. 
Zachęcamy koleżanki i kolegów bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych praktyką bibliotekarską do współpracy. Teksty nadesłane przez autorów, przygotowane zgodnie
z wytycznymi redakcyjnymi, będziemy starannie analizowali. Po akceptacji komitetu redakcyjnego, zostaną opublikowane w formie tradycyjnej bądź elektronicznej, w ramach publikacji zbiorowych lub samoistnych.
Wszystkie publikacje, niezależnie od formy wydania, udostępniamy w Bibliotece cyfrowej.
Nasze publikacje rozpowszechniamy (nieodpłatnie) i promujemy zarówno w środowisku lokalnym, jak i na terenie całego kraju.
Działalność wydawnicza Biblioteki, nie jest działalnością dochodową, w związku z tym nie oferujemy naszym autorom wynagrodzeń autorskich, ale również nie pobieramy żadnych opłat pokrywających koszty procesu wydawniczego.  

Zapraszamy do zapoznania się z dorobkiem wydawniczym naszej Biblioteki.

Robert Kardas