Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Kielcach
Filia w Pińczowie

28-400 Pińczów ul. Nowy Świat 3
Tel. 41-357-24-62| pinczow@pbw.kielce.pl

Filia PBW w Pińczowie

godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek

8:00 – 15:00

styczeń:
sobota – 1 i 3 sobota miesiąca
luty:
sobota – 1 i 2 sobota miesiąca


9:00 – 13:00


9:00 – 13:00

Pracownicy

 
mgr Robert Karpiński – kierownik
mgr Marcin Salamon
Dorota Dziadur – pracownik obsługi

Powiat pińczowski

1. Gmina Pińczów
2. Gmina Działoszyce
3. Gmina Kije
4. Gmina Michałów
5. Gmina Złota

Spotkanie z drugoklasistami 14 grudnia, 2022
Szkolenie ŚCDN 9 grudnia, 2022
Kontynuacja spotkania z komiksem 24 października, 2022
Zajęcia z origami 12 października, 2022
Wystawki – dwie rocznice 12 października, 2022
Wystawa nowości 27 września, 2022
Narodowe Czytanie 2022 8 września, 2022

Filia  gromadzi  materiały  biblioteczne od 1951 roku. Obecnie posiadamy 29178 voluminów, to przede wszystkim literatura z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych, medycznych oraz lektury szkolne i  beletrystyka. Gromadzimy  również czasopisma z  bibliotekoznawstwa i pedagogiki oraz zbiory audiowizualne( programy i gry edukacyjne oraz filmy fabularne). Dysponujemy bogatym zbiorem materiałów o naszym regionie. 
Wszyscy zainteresowani mogą korzystać ze zbiorów biblioteki. Prawo do wypożyczania zbiorów  na zewnątrz mają czytelnicy pełnoletni, zameldowani bądź kształcący się na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Czytelnicy mogą wypożyczyć jednorazowo 8 książek na okres 30 dni z możliwością prolongaty. Zapisani czytelnicy  mogą nieodpłatnie korzystać z Internetu.                                        

Wyszukiwanie zbiorów ułatwia  komputerowy katalog dostępny na stronie https://kielce-pbw.sowa.pl                                                                                                                               

Zachęcamy do korzystania ze zbiorów Biblioteki, a  placówki oświatowe i kulturalne zapraszamy do  współpracy.

Wejście

Prezentowane zestawienia bibliograficzne zostały opracowane przez pracowników Filii na podstawie zbiorów PBW i jej filii. Tematy zestawień dotyczą edukacji, pisarzy, osób i wydarzeń historycznych, a także innych ważnych zagadnień i wydarzeń.
Prezentowane bibliografie nie wyczerpują całości zbiorów bibliotecznych na dany temat. Mogą służyć jako punkt wyjścia przy gromadzeniu literatury i być zachętą do dalszych poszukiwań.

O bibliotece

Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach jako centrum informacji zmierza w kierunku modelu biblioteki hybrydowej, która łączy elementy biblioteki tradycyjnej i elektronicznej. Gromadzimy, opracowujemy i udostępniamy zbiory na miejscu i na zewnątrz. Dostarczamy wysokiej jakości usług bibliotecznych – odpowiadających potrzebom informacyjnym, edukacyjnym i kulturowym naszych użytkowników oraz wspieramy merytorycznie nauczycieli szkół Powiatu Pińczowskiego.
Wśród dostępnych zbiorów czytelnicy znajdą nie tylko książki i czasopisma, ale również programy i gry edukacyjne, audiobooki oraz filmy i muzykę na CD czy DVD i dokumenty życia społecznego związane z historią i przyrodą Ponidzia i Województwa Świętokrzyskiego. Istnieje też możliwość pozyskiwania informacji z Internetu.