Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Kielcach
Filia w Pińczowie

28-400 Pińczów ul. Nowy Świat 3
Tel. 41-357-24-62| pinczow@pbw.kielce.pl

Filia PBW w Pińczowie

godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek

8:00 – 16:00

sobota

9:00 – 13:00

Pracownicy

 
mgr Robert Karpiński – kierownik
mgr Marcin Salamon
Dorota Dziadur – pracownik obsługi

Powiat pińczowski

1. Gmina Pińczów
2. Gmina Działoszyce
3. Gmina Kije
4. Gmina Michałów
5. Gmina Złota

Wystawa nowości 27 września, 2022
Narodowe Czytanie 2022 8 września, 2022
Lekcje w SP w Kijach 31 marca, 2022
Lekcje w SP w Złotej 22 marca, 2022
Lekcje dla harcerzy 16 marca, 2022
Dzień Języka Ojczystego 23 lutego, 2022

Filia  gromadzi  materiały  biblioteczne od 1951 roku. Obecnie posiadamy 29178 voluminów, to przede wszystkim literatura z zakresu nauk pedagogicznych, społecznych, medycznych oraz lektury szkolne i  beletrystyka. Gromadzimy  również czasopisma z  bibliotekoznawstwa i pedagogiki oraz zbiory audiowizualne( programy i gry edukacyjne oraz filmy fabularne). Dysponujemy bogatym zbiorem materiałów o naszym regionie. 
Wszyscy zainteresowani mogą korzystać ze zbiorów biblioteki. Prawo do wypożyczania zbiorów  na zewnątrz mają czytelnicy pełnoletni, zameldowani bądź kształcący się na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Czytelnicy mogą wypożyczyć jednorazowo 8 książek na okres 30 dni z możliwością prolongaty. Zapisani czytelnicy  mogą nieodpłatnie korzystać z Internetu.                                        

Wyszukiwanie zbiorów ułatwia  komputerowy katalog dostępny na stronie https://kielce-pbw.sowa.pl                                                                                                                               

Zachęcamy do korzystania ze zbiorów Biblioteki, a  placówki oświatowe i kulturalne zapraszamy do  współpracy.

Wejście

Prezentowane zestawienia bibliograficzne zostały opracowane przez pracowników Filii na podstawie zbiorów PBW i jej filii. Tematy zestawień dotyczą edukacji, pisarzy, osób i wydarzeń historycznych, a także innych ważnych zagadnień i wydarzeń.
Prezentowane bibliografie nie wyczerpują całości zbiorów bibliotecznych na dany temat. Mogą służyć jako punkt wyjścia przy gromadzeniu literatury i być zachętą do dalszych poszukiwań.

O bibliotece

Filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach jako centrum informacji zmierza w kierunku modelu biblioteki hybrydowej, która łączy elementy biblioteki tradycyjnej i elektronicznej. Gromadzimy, opracowujemy i udostępniamy zbiory na miejscu i na zewnątrz. Dostarczamy wysokiej jakości usług bibliotecznych – odpowiadających potrzebom informacyjnym, edukacyjnym i kulturowym naszych użytkowników oraz wspieramy merytorycznie nauczycieli szkół Powiatu Pińczowskiego.
Wśród dostępnych zbiorów czytelnicy znajdą nie tylko książki i czasopisma, ale również programy i gry edukacyjne, audiobooki oraz filmy i muzykę na CD czy DVD i dokumenty życia społecznego związane z historią i przyrodą Ponidzia i Województwa Świętokrzyskiego. Istnieje też możliwość pozyskiwania informacji z Internetu.