Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Kielcach
Filia w Sandomierzu

27-600 Sandomierz ul. Sokolnickiego 4 i 6
Tel. Wypożyczalnia(fax) 15-832-29-79 | 
Tel. Czytelnia15-832-23-36 | sandomierz@pbw.kielce.pl

Filia PBW w Sandomierzu

Uwaga czytelnicy!

W okresie wakacji od 29.06.2020 r. do 31.08.2020 r.
Biblioteka Pedagogiczna w Sandomierzu czynna
poniedziałek – piątek – 9:00-14:30
sobota – zamknięta

godziny otwarcia:

wypożyczalnia:

czytelnia:

poniedziałek – czwartek
piątek

8:00-15:00
9:00-16:00

8:00-15:00
9:00-16:00

sobota

9:00-13:00

nieczynna

Pracownicy

mgr Elżbieta Kępa – kierownik
mgr Ewa Jamroziewicz
mgr Renata Jurkiewicz
mgr Katarzyna Żakiewicz

Powiat sandomierski

1. Miasto Sandomierz
2. Gmina Dwikozy
3. Gmina Klimontów
4. Gmina Koprzywnica
5. Gmina Łoniów
6. Gmina Obrazów
7. Gmina Samborzec
8. Gmina Wilczyce
9. Miasto i Gmina Zawichost 

Katyń – wystawa 28 kwietnia, 2023
Witold Pilecki – wystawa 25 kwietnia, 2023
Głośne czytanie 14 grudnia, 2022
Niepodległa – wystawa 6 grudnia, 2022
Rok Botaniki – wystawa 14 października, 2022
Żywe Obrazy Historii 14 października, 2022
11 Listopada 6 grudnia, 2021
Rok 2021 Rokiem Norwida 19 listopada, 2021
Sandomierscy lekarze – wystawa 27 października, 2021
Żywe Obrazy Historii 27 października, 2021
Dzień Nauki Polskiej 16 kwietnia, 2021
Powstanie Styczniowe 22 marca, 2021
EDD 2020 wystawa 6 października, 2020

Biblioteka gromadzi naukowy księgozbiór od 1951 r. Obecnie liczy on ponad 51 tys. woluminów. Są to przede wszystkim pozycje z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy. Biblioteka posiada duży zbiór materiałów metodycznych, programów nauczania oraz podręczników akademickich. Gromadzone są fachowe czasopisma z zakresu pedagogiki, metodyki, bibliotekoznawstwa, psychologii i literatury. W zbiorach audiowizualnych znajdują się płyty CD i DVD z filmami i grami edukacyjnymi oraz pakiety multimedialne wspierające pracę pedagoga i nauczyciela. Biblioteka dysponuje także bogatym zbiorem regionaliów.

Wyszukiwanie materiałów bibliotecznych umożliwia katalog on-line umieszczony na stronie PBW w Kielcach. https://kielce-pbw.sowa.pl/

O bibliotece

Biblioteka Pedagogiczna Filia w Sandomierzu funkcjonuje od 1951 roku. Założycielem była Helena Fedosiuk – nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 2. Od 1977 roku ma swoją siedzibę przy ulicy Sokolnickiego.
Biblioteka Pedagogiczna w Sandomierzu zapewnia czytelnikom dostęp do źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej niezbędnej do osiągnięcia sukcesu kształcących się i dokształcających nauczycieli oraz doskonalącej się zawodowo kadry pedagogicznej. Poprzez propagowanie zbiorów biblioteki oraz działalność dydaktyczną na rzecz nauczycieli współuczestniczymy w realizowaniu idei kształcenia ustawicznego w środowisku oświatowym.