Spotkania w sieci

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do udziału w spotkaniach on-line. 
Nagrania, które Państwu udostępniamy są pokłosiem  spotkań, wykładów, prelekcji, które odbywają się w naszej bibliotece. 
Inicjatorami założenia kanału YouTube PBW i projektu “Spotkań w sieci” są nauczyciele bibliotekarze Edyta Smolińska i Robert Kardas. 

W ramach XXX jubileuszowego Tygodnia Kultury Języka wysłuchaliśmy prelekcji Pani dr hab. Heleny Borowiec – wykładowcy UMCS Lublin “Poprawność językowa a etyka i estetyka słowa”.
Powitanie – Aldona Adamczyk, dr hab. Helena Borowiec, słowo wstępne – Edyta Smolińska.

80. rocznica powstania Armii Krajowej
Wprowadzenie do wystawy – Robert Wiśniewski. 

“Zapomniane negatywy Stanisława Lipki”
Powitanie – Aldona Adamczyk, słowo wstępne – Wioletta Sobieraj, podsumowanie – Paweł Kołodziejski.