Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach
Filia w Starachowicach

27-200 Starachowice ul. Kościelna 30
Tel./fax 41-274-71-54| starachowice@pbw.kielce.pl 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach Filia w Starachowicach

godziny otwarcia: 

poniedziałek – piątek

sobota 

8:00-17:00 

9:00-13:00

Pracownicy

mgr Aldona Adamczyk – kierownik
mgr Jolanta Jama
mgr Michał Wojtyszek

Powiat starachowicki

1. Miasto Starachowice
2. Gmina Brody
3. Gmina Mirzec
4. Gmina Pawłów
5. Gmina Wąchock

400 lat Wierzbnika 22 stycznia, 2024
Czytamy Szymborską 6 grudnia, 2023
Dzień Przedsiębiorczości 17 kwietnia, 2023

Księgozbiór biblioteki charakteryzuje specjalizacja w obrębie nauk pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych. Gromadzone są także pozycje naukowe i popularno-naukowe z innych dziedzin nauki oraz literatura piękna. Prenumerowane są czasopisma przedmiotowo-metodyczne, pedagogiczne, z zakresu bibliotekoznawstwa, ochrony środowiska, polityki, nauk społecznych. Bogato reprezentowana jest literatura dotycząca miasta i powiatu.
Biblioteka posiada również w swoich zbiorach multimedia: gry, bajki, filmy, filmy edukacyjne, adaptacje lektur szkolnych oraz audiobooki.

Wejście

W bibliotece cyfrowej znajdują się zestawienia bibliograficzne opracowane przez nauczycieli bibliotekarzy PBW Filia  w Starachowicach. Oprócz zestawień w wersji cyfrowej, w bibliotece na miejscu, udostępniamy zestawienia bibliograficzne, które są na bieżąco aktualizowane.

O bibliotece

Czytelnicy
W poczet czytelników przyjmowani są nauczyciele, studenci, uczniowie, osoby związane z nauką, kulturą, oświatą oraz wszyscy, dla których oferta biblioteki jest atrakcyjna, z terenu województwa świętokrzyskiego.
Czytelnicy mają prawo wypożyczyć jednorazowo do 8 książek na okres 30 dni  oraz do 8 multimediów na okres 30 dni. Możliwa jest prolongata wypożyczonych zbiorów. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu, komputerowy system biblioteczny automatycznie nalicza kwotę 0,10 zł  od każdego woluminu za każdy dzień po ustalonym terminie zwrotu.

Działalność biblioteki
– wypożyczanie i udostępnianie zbiorów na miejscu
– sporządzanie bibliografii i pomoc w wyszukiwaniu odpowiedniej literatury
– skanowanie fragmentów materiałów ze zbiorów biblioteki na prośbę czytelników
– sprowadzanie brakujących książek drogą wypożyczeń międzybibliotecznych
– promowanie twórczości regionalistów poprzez organizacje wystaw
– organizacja lekcji bibliotecznych, spotkań dla nauczycieli