Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Kielcach
Filia w Starachowicach

27-200 Starachowice ul. Kościelna 30
Tel./fax 41-274-71-54| starachowice@pbw.kielce.pl 

Filia PBW w Starachowicach

godziny otwarcia:

poniedziałek – czwartek

piątek

8:00 – 15:00

11:00 – 18:00

sobota

nieczynne

Pracownicy

mgr Beata Kusiak – kierownik
mgr Aldona Adamczyk
mgr Michał Wojtyszek

Powiat starachowicki

1. Miasto Starachowice
2. Gmina Brody
3. Gmina Mirzec
4. Gmina Pawłów
5. Gmina Wąchock

Tydzień Zakazanych Książek 2 października, 2020

Księgozbiór biblioteki charakteryzuje specjalizacja w obrębie nauk pedagogicznych, psychologicznych i socjologicznych. Gromadzone są także pozycje naukowe i popularno-naukowe z innych dziedzin nauki oraz literatura piękna. Prenumerowane są czasopisma przedmiotowo-metodyczne, pedagogiczne, z zakresu bibliotekoznawstwa, ochrony środowiska, polityki, nauk społecznych. Bogato reprezentowana jest literatura dotycząca miasta i powiatu.
Biblioteka posiada również w swoich zbiorach multimedia: gry, bajki, filmy, filmy edukacyjne, adaptacje lektur szkolnych oraz audiobooki.

Wejście

W bibliotece cyfrowej znajdują się zestawienia bibliograficzne opracowane przez nauczycieli bibliotekarzy PBW Filia  w Starachowicach. Oprócz zestawień w wersji cyfrowej, w bibliotece na miejscu, udostępniamy zestawienia bibliograficzne, które są na bieżąco aktualizowane.

O bibliotece

Czytelnicy
W poczet czytelników przyjmowani są nauczyciele, studenci, uczniowie, osoby związane z nauką, kulturą, oświatą oraz wszyscy, dla których oferta biblioteki jest atrakcyjna, z terenu województwa świętokrzyskiego.
Czytelnicy mają prawo wypożyczyć jednorazowo do 8 książek na okres 30 dni  oraz do 8 multimediów na okres 30 dni. Możliwa jest prolongata wypożyczonych zbiorów. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu, komputerowy system biblioteczny automatycznie nalicza kwotę 0,10 zł  od każdego woluminu za każdy dzień po ustalonym terminie zwrotu.

Działalność biblioteki
– wypożyczanie i udostępnianie zbiorów na miejscu
– sporządzanie bibliografii i pomoc w wyszukiwaniu odpowiedniej literatury
– skanowanie fragmentów materiałów ze zbiorów biblioteki na prośbę czytelników
– sprowadzanie brakujących książek drogą wypożyczeń międzybibliotecznych
– promowanie twórczości regionalistów poprzez organizacje wystaw
– organizacja lekcji bibliotecznych, spotkań dla nauczycieli