Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach Filia w Staszowie 

28-200 Staszów ul. 11 Listopada 1
Tel/fax. 15-864-25-11| staszow@pbw.kielce.pl 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach Filia w Staszowie

godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek

8:00-16:00

sobota

9:00-13:00

Pracownicy

mgr Monika Stemplewska – kierownik
mgr Ewa Basińska
mgr Dorota Wójcik
mgr Ewelina Raczyńska

Powiat staszowski

1. Miasto i Gmina Staszów
2. Gmina Bogoria
3. Gmina Łubnice
4. Gmina Oleśnica
5. Miasto i Gmina Osiek
6. Maisto i Gmina Połaniec
7. Gmina Rytwiany
8. Gmina Szydłów

Odzyskanie niepodległości… 27 listopada, 2023
ZWIEDZANIE BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ 31 października, 2023

Księgozbiór biblioteki liczy ponad 28 000 voluminów. Są to przede wszystkim pozycje z zakresu nauk pedagogicznych i społecznych, a także nowości z beletrystyki. Gromadzone są fachowe czasopisma z zakresu pedagogiki, metodyki, bibliotekoznawstwa, psychologii i literatury. W zbiorach audiowizualnych znajdują się m.in. płyty CD oraz DVD z ciekawą ofertą edukacyjną. Gromadzone są również publikacje o tematyce regionalnej.
Biblioteka oferuje skanowanie materiałów bibliotecznych.

O bibliotece

Biblioteka zaczęła swoją działalność od 1955 r. Placówka wspomaga oświatę i wychowanie, w szczególności wspiera proces kształcenia i doskonalenia nauczycieli, poprzez:

  • organizowanie książkowych wystaw tematycznych,
  • sporządzanie zestawień bibliograficznych,
  • prowadzenie lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej,
  • organizowanie spotkań tematycznych z dziećmi i młodzieżą promujących edukację regionalną,
  • promowanie twórczości nauczycieli i uczniów,
  • organizowanie konkursów wśród uczniów,
  • włączanie się w akcje społeczne promujące czytelnictwo,
  • prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

W bibliotece odbywają się cykliczne spotkania w ramach Sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w Kielcach Filia w Staszowie zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania ze zbiorów Biblioteki a także do współpracy placówki oświatowe i kulturalne naszego miasta i powiatu.