Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Kielcach
Filia w Staszowie 

28-200 Staszów ul. Piłsudskiego 7
Tel/fax. 15-864-25-11| staszow@pbw.kielce.pl 

Filia PBW w Staszowie

godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek

8:00-16:00

sobota

9:00-13:00

Pracownicy

mgr Monika Stemplewska – kierownik
mgr Ewa Basińska
mgr Dorota Wójcik
mgr Ewelina Raczyńska

Powiat staszowski

1. Miasto i Gmina Staszów
2. Gmina Bogoria
3. Gmina Łubnice
4. Gmina Oleśnica
5. Miasto i Gmina Osiek
6. Maisto i Gmina Połaniec
7. Gmina Rytwiany
8. Gmina Szydłów

Ferie w bibliotece 7 lutego, 2023

Księgozbiór biblioteki liczy ponad 28 000 voluminów. Są to przede wszystkim pozycje z zakresu nauk pedagogicznych i społecznych, a także nowości z beletrystyki. Gromadzone są fachowe czasopisma z zakresu pedagogiki, metodyki, bibliotekoznawstwa, psychologii i literatury. W zbiorach audiowizualnych znajdują się m.in. płyty CD oraz DVD z ciekawą ofertą edukacyjną. Gromadzone są również publikacje o tematyce regionalnej.
Biblioteka oferuje skanowanie materiałów bibliotecznych.

O bibliotece

Biblioteka zaczęła swoją działalność od 1955 r. Placówka wspomaga oświatę i wychowanie, w szczególności wspiera proces kształcenia i doskonalenia nauczycieli, poprzez:

  • organizowanie książkowych wystaw tematycznych,
  • sporządzanie zestawień bibliograficznych,
  • prowadzenie lekcji z edukacji czytelniczej i medialnej,
  • organizowanie spotkań tematycznych z dziećmi i młodzieżą promujących edukację regionalną,
  • promowanie twórczości nauczycieli i uczniów,
  • organizowanie konkursów wśród uczniów,
  • włączanie się w akcje społeczne promujące czytelnictwo,
  • prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.

W bibliotece odbywają się cykliczne spotkania w ramach Sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Staszowie zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania ze zbiorów Biblioteki a także do współpracy placówki oświatowe i kulturalne naszego miasta i powiatu.