Filia w Busku-Zdroju

Rok 2017 Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego - wystawa

3 grudnia 2017 roku przypada jubileusz 160-lecia urodzin Józefa Teodora Konrada Korzeniowskiego - Josepha Conrada - wielkiego pisarza zasłużonego dla polskiej i światowej kultury. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu twórczości i osobowości pisarza, ustanowił rok 2017 Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego.
- Dorobek pisarski Josepha Conrada sprawia, że jest on jednym z najbardziej znanych na świecie twórców, który wprowadził wartości wyrastające z polskiej tożsamości do kultury światowej. Zajmuje niekwestionowaną pozycję klasyka literatury nowoczesnej, który zmienił oblicze prozy powieściowej. Był on pisarzem uniwersalnym, podejmował tematy ważne dla Starego Kontynentu. Już ponad 100 lat temu nakreślił wizję Europy bez granic, stanowiącą podstawę trwałego pokoju między europejskimi narodami. Wpływ twórczości Josepha Conrada na współczesną literaturę ma wymiar ponadczasowy,
a Jego dzieła, m.in. "Lord Jim", "Smuga cienia", "Jądro ciemności" czy "Tajny agent", na zawsze weszły do kanonu lektur. Powstały pod wpływem literatury polskich romantyków dorobek pisarski Josepha Conrada zawiera uniwersalne wartości etyczne - czytamy w Uchwale Sejmu RP z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego.Włączając się
w obchody Roku Conrada-Korzeniowskiego buska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach przygotowała wystawę, przybliżającą czytelnikom życie i twórczość literacką patrona 2017 r.

Ewa Tarapata