Filia w Busku-Zdroju

IX Buskie Spotkania z Filozofią - Dzień 1

W dniach 1 i 2 czerwca 2017 roku, w czytelni naszej biblioteki odbyły się spotkania w ramach dziewiątej już edycji Buskich Spotkań z Filozofią. Ich koordynatorem, wzorem ubiegłych lat był dr Piotr Iwański. Zaproszeni przez niego goście, tym razem wygłaszając swoje prelekcje skupili się na temacie przewodnim "Jedność kultury czy wielość kultur?" przestawiając zagadnienie kultury z punktu widzenia m.in.filozofa czy nauczyciela - polonisty W pierwszym dniu słuchacze mieli możliwość wysłuchania następujących wykładów:

- dr Piotr Iwański "Czy ile ludzi tyle kultur?"
- mgr Jolanta Sadkowska "Człowiek w kulturze czy kultura w człowieku?"
- mgr Teresa Romańsk-Faściszewska "Rola literatury w tworzeniu kultury"

Odbiorcami wykładów w pierwszym dniu Buskich Spotkań z Filozofia była młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju.

Agnieszka Jasińska