Filia w Busku-Zdroju

Europejskie Dni Dziedzictwa 2017: wystawa i zestawienie bibliograficzne - cz. 1

Tradycją buskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach jest już coroczne uczestniczenie w obchodach Europejskich Dniach Dziedzictwa, największego w Europie wydarzenia promującego dziedzictwo kulturowe, które w tym roku zaplanowane zostały na 9-10 i 16-17 września.
Zgodnie z hasłem przewodnim tegorocznej 25. edycji EDD w Polsce, którym jest "Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu", buska biblioteka przygotowała dwa działania. Pierwszym z nich jest wystawa pn. „Zespół Parków Krajobrazowych Ponidzia”, która ukazuje krajobraz trzech parków, wchodzących w jego skład: Nadnidziańskiego, Kozubowskiego i Szanieckiego Parku Krajobrazowego, ich walory przyrodnicze, szatę roślinną, faunę i rezerwaty przyrody. Drugim zaś działaniem jest zestawienie bibliograficzne, sporządzone w oparciu o zbiory buskiej filii, dotyczące wspomnianego Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia.

Ewa Tarapata