Filia w Busku-Zdroju

Mikołaj Kopernik - 545 rocznica urodzin wybitnego astronoma - wystawa

19 lutego mija 545 rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, wybitnego polskiego astronoma, który jest powszechnie uważany za ojca współczesnej astronomii. Chcąc uczcić tą rocznicę, buska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach przygotowała wystawę, poświęconą pamięci Mikołaja Kopernika, który jak przystało na prawdziwego "człowieka renesansu", był także lekarzem, matematykiem, prawnikiem, ekonomistą oraz strategiem wojskowym.
Wystawa przybliża czytelnikowi biografię astronoma, jego wszechstronne zainteresowania i dokonania na wielu obszarach nauki, w tym głównie w dziedzinie astronomii. Uwieńczeniem wieloletnich obserwacji astronomicznych Mikołaja Kopernika było pełne opracowanie rewolucyjnej teorii heliocentrycznej w dziele De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich), zgodnie
z którą Słońce znajduje się w środku układu planetarnego (Układu Słonecznego), a Ziemia wraz z innymi planetami krąży wokół niego po kołowych orbitach, obracając się jednocześnie wokół własnej osi.

Ewa Tarapata