Filia w Busku-Zdroju

Współpraca Biblioteki Pedagogicznej z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Busku-Zdroju - zaproszenie

Biblioteka Pedagogiczna i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku-Zdroju informują, że w ramach podjętej współpracy zapraszają rodziców i nauczycieli do korzystania z proponowanych form pomocy:

- grupa wsparcia dla nauczycieli i wychowawców pracujących z dziećmi z autyzmem (zadaniem grupy będzie wymiana informacji, doświadczeń, wspólne rozwiązywanie problemów). Celem spotkań będzie również doskonalenie umiejętności zawodowych i otrzymanie wsparcia,
- indywidualne konsultacje, porady dla nauczycieli i rodziców dzieci z problemami w rozwoju,
- biblioteka oferuje bogaty księgozbiór i zbiór czasopism specjalistycznych dla nauczycieli i rodziców z zakresu autyzmu, rozwoju i wychowania dziecka,
- zajęcia profilaktyczne z elementami biblioterapii dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym "Bezpieczny internet dla dzieci" (istnieje możliwość zgłaszania propozycji tematyki zajęć przez nauczycieli),
- wykazy materiałów specjalistycznych dostępnych w bibliotece (książek, czasopism, artykułów) na tematy zgłaszane przez nauczycieli,
- sprowadzamy w ramach usługi "wypożyczeń międzybibliotecznych" książki z innych bibliotek krajowych.

Proponowane przez nas zajęcia odbywają się w Bibliotece Pedagogicznej w Busku-Zdroju (Busko-Zdrój, ul. Armii Krajowej 19) w każdy piątek w godzinach:

od 930 -1200 - zajęcia profilaktyczne dla dzieci
od 1200 -1300 - grupa wsparcia (w każdy ostatni piątek m-ca)
Pozostałe piątki od 1200 -1300 - konsultacje indywidualne dla n-li i rodziców.

ZAPRASZAMY

Osoby odpowiedzialne:
Nauczyciel-bibliotekarz: Agnieszka Jasińska (PBW Kielce, Filia w Busku-Zdroju)
Nauczyciel pedagog: Monika Kopeć (Poradnia Psycholog.-Pedag. w Busku-Zdroju)