Filia w Busku-Zdroju

"Zaczarowany Świat Poezji Jana Brzechwy", czyli lekcje w Zespole Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach

W dniu 6 lutego na zaproszenie dyrekcji Zespołu Placówek Oświatowych w Kołaczkowicach, Agnieszka Jasińska przeprowadziła lekcje biblioteczne dla dwóch grup: przedszkolaków i klasy zerowej. Spotkania z dziećmi były poświęcone twórczości Jana Brzechwy. Dzieci po wysłuchaniu wybranych wierszy uzupełniały wspólnie plakat. Rozmawiano także o książkach, bibliotece i zasadach poszanowania książek. Na zakończenie dzieci odśpiewały piosenki o dziadku, babci i o teatrze oraz zapowiedziały swoją wizytę w bibliotece.

Agnieszka Jasińska